March, 9

Multi konsertserie presenterer: KORPUS

12. mars kl. 17.00 og 19.00

16.00: Samtale med Peter Meanwell, Trond Lossius og Daniela Cascella om 3D lyd.
17:00: Urpermiere
19:00: 2. forestilling

KONSERTPROGRAM:

Thorolf Thuestad: Korpus

Korpus betrakter en kropp med dens lidelse og glede, pust og blod. Det er disharmonisk og
absurd, eiendomelig og uhåndgripelig. Korpus har tilsynelatende orden og uorden.
Presenteres i strålende 3D lyd.

Natasha Barrett: Volvelle 1

En “volvelle” er et diagram på en dreieskive som i middelalderen blant annet ble brukt for å
bestemme månefaser. Denne volvellen blir ikke brukt til astronomi, men for å spore opp
frekvenser, rom og tidsbaserte nyanser av kropper som dukker opp.

Rebecka Sofia Ahvenniemi: Mouseion
“Mouseion” betyr “museum” på gammelgresk. Her skal lytteren på en reise inn i et
utstillingsrom. Lydbildet kan oppfattes på forskjellige måter: Det kan representere et ordinært
museumsrom, eller det kan skape et rom der en kan vandre rundt og betrakte enkelte
lydbilder. To stemmer i lydfilen diskuterer komposisjonen og det kompositoriske verktøyet på
en slik måte at selve diskusjonen blir estetisert.

Bethan Parkes: Adrift (Waves)

Adrift (Waves) er basert på et opptak av sjøen som Parkes spilte inn om natten på østkysten
av Skottland. I mørket kunne hun neppe se bølgenes hvite tupper, den brusende brenningen
og sanden ved føttene sine, mens horisonten forsvant i svart natt. Ut av dette opptaket
oppstod en komposisjon som reflekterer bølgenes bevegelser og tekstur. Verket er en reise
gjennom nedsenkning og oppdykking som tegner et bilde av sjøens ukjente dype og mytiske
rom i form av lyd.

Presentert i samarbeid med Borealis, BEK og Electric Audio Unit.

///

At this concert the audience will be surrounded by 27 loudspeakers playing works by Bergen based composer Thorolf Thuestad and others. The concert is part of the project MULTI which presents and develops music for 3D audio, focusing on ambisonics. MULTI is a collaboration between Lydgalleriet, Bergen Center for Electronic Art and the Oslo based ensemble Electric Audio Unit. Together they aim to present and produce works for multichannel audio as well as developing technology and skills in the field. The project includes concerts, commissions and workshops.
Thuestad’s piece Corpus observes the human body with its pain and pleasure, breath and blood. It is discordant and absurd, curious and untouchable. Corpus has apparent order and disorder – presented in glorious 3D sound.
Presented in collaboration with Borealis, BEK and Electric Audio Unit.