March, 9


THURSDAY 12. MARCH

Lydgalleriet_borealis15_multicorpus_FINAL_WEB

16.00: Talk with Peter Meanwell, Trond Lossius og Daniela Cascella about 3D sound
17:00: Premier
19:00: 2nd performance
CONCERT PROGRAM:
Thorolf Thuestad: Korpus (premiere) (20′)
Natasha Barrett: Volvelle 1 (20’34) (premiere)
Rebecka Sofia Ahvenniemi: Mouseion (premiere) (9′)
Bethan Parkes: Adrift (Waves) (13′)
(For more info & Norwegian scroll down)

At this concert the audience will be surrounded by 27 loudspeakers playing works by Bergen based composer Thorolf Thuestad and others. The concert is part of the project MULTI which presents and develops music for 3D audio, focusing on ambisonics. MULTI is a collaboration between Lydgalleriet, Bergen Center for Electronic Art and the Oslo based ensemble Electric Audio Unit. Together they aim to present and produce works for multichannel audio as well as developing technology and skills in the field. The project includes concerts, commissions and workshops.
Thuestad’s piece Corpus observes the human body with its pain and pleasure, breath and blood. It is discordant and absurd, curious and untouchable. Corpus has apparent order and disorder – presented in glorious 3D sound.
Presented in collaboration with Borealis, BEK and Electric Audio Unit.
http://www.borealisfestival.no/multi-corpus/http://www.borealisfestival.no/multi-korpus/
///

Multi Konsert Serie presenterer: KORPUS

16.00: Samtale med Peter Meanwell, Trond Lossius og Daniela Cascella om 3D lyd.
17:00: Urpermiere
19:00: 2. forestilling

KONSERT PROGRAM:

Thorolf Thuestad: Korpus (premiere) (20′)

Korpus betrakter en kropp med dens lidelse og glede, pust og blod. Det er disharmonisk og
absurd, eiendomelig og uhåndgripelig. Korpus har tilsynelatende orden og uorden.
Presenteres i strålende 3D lyd.

Thorolf Thuestad er lydkunstner og komponist, og også virksom som lyd- og kunstteknikker.
Han har jobbet med teater, samtidsmusikk, lydinstallasjon og film, og er en ettertraktet ekspert
når det kommer til realisering av elektronisk og elektroakustisk musikk. Sammen med den
profesjonelle lytteren og dramaturgen Roar Sletteland driver han det bergensbaserte
kunstkollektivet ‘Kollisjonsindeks’, som skaper kinetiske skulpturer, musikkinstrumenter, tekst,
scenekunst og film. I tillegg driver Thuestad scenekunstkompaniet ‘Neither Nor’ sammen med
komponist og utøver Alwynne Pritchard. I sin veldig sparsommelig fritid bruker han
kunnskapen sin på å fikse en av sine mange mopeder.

Natasha Barrett: Volvelle 1 (20’34) (premiere)

En “volvelle” er et diagram på en dreieskive som i middelalderen blant annet ble brukt for å
bestemme månefaser. Denne volvellen blir ikke brukt til astronomi, men for å spore opp
frekvenser, rom og tidsbaserte nyanser av kropper som dukker opp. Lydkildene i Volvelle 1
kommer fra fløyte (spilt av Bjørnar Habbestad) og fra en landsby på en sen kveld.
Verket er laget med støtte fra et stipend fra Norsk kulturråd.

Natasha Barrett (UK/Norge) er komponist, utøver og forsker. Hennes skapende virksomhet
strekker seg fra instrumental og elektroakustisk komposisjon til lydkunst, lydarkitektoniske
installasjoner og interaktive prosjekter. Hun samarbeider ofte med eksperimentelle designere
og vitenskapsmenn både i kunstnerisk henseende og i den akademiske forskningen. En
forståelse av auditiv persepsjon, lydens musikalske potensiale i rommet og 3D lyd er sterke
elementer i hennes arbeider. Hun har en master- og doktorgrad i komposisjon og estetikk fra
England (1994/1998). Begge gradene ble finansiert av Humanioraseksjonen ved British
Academy.

Rebecka Sofia Ahvenniemi: Mouseion (premiere) (9′)
“Mouseion” betyr “museum” på gammelgresk. Her skal lytteren på en reise inn i et
utstillingsrom. Lydbildet kan oppfattes på forskjellige måter: Det kan representere et ordinært
museumsrom, eller det kan skape et rom der en kan vandre rundt og betrakte enkelte
lydbilder. To stemmer i lydfilen diskuterer komposisjonen og det kompositoriske verktøyet på
en slik måte at selve diskusjonen blir estetisert. Verket er støttet av Det Norske Komponistfond.

Som komponist jobber Rebecka Sofia Ahvenniemi ofte i møtepunktet mellom språk, stemme
og kroppslig tilstedeværelse i lyden, både i vokale og instrumentale verk. Hun skaper musikk
delvis gjennom minimalistiske arbeidsmåter: Ved å “zoome inn” på lyder, prøver hun å finne
en kompleksitet, en “egen liten virkelighet” i sparsomt materiale.

Bethan Parkes: Adrift (Waves) (13′)

Adrift (Waves) er basert på et opptak av sjøen som Parkes spilte inn om natten på østkysten
av Skottland. I mørket kunne hun neppe se bølgenes hvite tupper, den brusende brenningen
og sanden ved føttene sine, mens horisonten forsvant i svart natt. Ut av dette opptaket
oppstod en komposisjon som reflekterer bølgenes bevegelser og tekstur. Verket er en reise
gjennom nedsenkning og oppdykking som tegner et bilde av sjøens ukjente dype og mytiske
rom i form av lyd.

Bethan Parkes er lydkunstner bosatt i Skottland. I arbeidet hennes utforsker hun den iboende
dimensjonaliteten i lyd og hvordan lyd “artikulerer” et rom. Gjennom flerkanals-installasjoner
og -komposisjoner undersøker hun det emosjonelle potensialet i disse romlighetene. Parkes
jobber også med lyddesign, komposisjon og miksing for film, blant annet for to kortfilmer til
Channel 4 i 2013/2014. Hun er i ferd med å avslutte doktorgraden sin i Sonic Arts ved
Universitetet i Glasgow og er en del av 2015 Touch Mentorship Programme.

Presentert i samarbeid med Borealis, BEK og Electric Audio Unit.

http://www.borealisfestival.no/multi-korpus/