January, 18

Lydgalleriet er glad for å kunne presentere Julie Lillelien Porter i stillingen som ny kunstnerisk leder, med tiltredelse i april 2017.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben og utvikle Lydgalleriet i kommende år. Å ta Lydgalleriet videre og styrke den unike institusjonen som den er, både som egen enhet og en del av Østre, blir utrolig interessant og spennende, sier Julie.

Hun kommer fra stillingen som nestleder ved Bergen Dansesenter, der hun blant annet har jobbet som produsent for ulike samtidsdansprosjekter. Tidligere har hun jobbet ved institusjoner som KHIB, Bergen Kunsthall og Ephemeral Sustainability, en europeisk konferanse om lydkunst.

I 2008 var hun med og grunnla kunstnergruppen Ytter, og hun har kuratert og co-kuratert en rekke utstillinger, publisert i fysisk format og skrevet om kunst gjennom årene.

Julie har kunstutdannelse fra Glasgow School of Art og KHIB og har selv jobbet aktivt som kunstner i mange år. Hun tar over etter Mei Szetu, som ønsker å prioritere egne prosjekter.

-Lydgalleriet mener Julie har den rette kombinasjonen av faglig tyngde, forankring i det lokale kulturlivet og allsidighet til å utvikle galleriet i de kommende årene, sier styreleder Roar Sletteland i Lydgalleriet.

—————————

Julie Lillelien Porter new artistic director for Lydgalleriet

Lydgalleriet is pleased to announce Julie Lillelien Porter as artistic director, starting in April 2017.

– I’m really looking forward to taking on the job and developing Lydgalleriet in the coming years. Strengthening further its unique position, both as it’s own space and as part of Østre, will be very interesting and exciting, she says.

Julie will be leaving her position as deputy leader at Bergen Dansesenter, where she amongst other things has been working as production manager for various contemporary dance projects. Previously Julie has worked for institutions such as KHiB, Bergen Kunsthall and Ephemeral Sustainability, a European conference on sound art. In 2008 she contributed to form the artist group Ytter, and over the years she has curated and co-curated a number of exhibitions, published printed matter and written about art.

Julie has a fine art education from The Glasgow School of Art and KHiB, and been a practising artist for many years. At Lydgalleriet she takes over after Mei Szetu, who will be prioritising her own projects.

– Julie has the right combination of professional expertise, is rooted in the local art community and has the versatility to develop the gallery in the coming years, says Roar Sletteland, leader of the board at Lydgalleriet.