October, 6

Rhiannon Inman-Simpson & Johanna Lettmayer: blister / brumm, 13.– 15. oktober

blister / brumm er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Rhiannon Inman-Simpson og Johanna Lettmayer. Dialog, metoder for oppmerksomhet rundt rom og kropp, samt eksperimentering med språk er hovedelementene i deres samarbeid. Til utstillingen på Lydgalleriet presenterer de en auditiv installasjon sentrert rundt oversettelsesprosessene mellom skriftspråk til talespråk til trykksak og tilbake til talespråk. Mellomrommene mellom det du ser og det du hører åpner opp for nye meninger. Kunnskapen om hvordan ord og bokstaver lyder, blir benyttet som et redskap for både ødeleggelse og reperasjon.

Rhiannon Inman-Simpson (UK) og Johanna Lettmayer (AUT) ble uteksaminert fra Master i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2016. I sine individuelle praksiser jobber de med maleri og bevegelse i form av gåing (Inman-Simpson) og tekst og performance (Lettmayer).

Velkomen til åpning fredag 13. oktober kl. 1900–2100!

Åpningstider 14. og 15. oktober kl. 1200– 1700.

blister / brumm is an ongoing collaborative project between Rhiannon Inman-Simpson and Johanna Lettmayer. Conversation, methods of registering spaces and bodies as well as experimentation with language are its main themes.
For Lydgalleriet Rhiannon and Johanna create an auditive installation that centres around the processes of translation from written language to spoken language to printed matter and back to spoken language. The resulting gaps between what you see and what you hear open up spaces for new meaning. Our knowledge of how words and letters sound is both used as a tool for destruction and repair.

Rhiannon Inman-Simpson (UK) and Johanna Lettmayer (AUT) graduated from the Master in Fine Arts Program of the Academy of Art and Design in Bergen in 2016. In their practices they work with painting and walking (Inman-Simpson), and text based media and performances (Lettmayer).