January, 7

lucier small

 

Alvin Lucier`s “Empty Vessels” 17 Januar – 23 February at Lydgalleriet

Empty Vessels (1997) belongs to a series of works in which Alvin Lucier studies the resonance characteristics of the smallest interior spaces. He has placed eight glass water containers and vases on pedestals along one of the space’s walls. Microphones are placed in the openings of the empty vessels, and each is rooted through limiters to speakers. The eight loudspeakers are positioned exactly opposite, along the facing wall. The amplifier in each microphone-loudspeaker system is selected in such a way that each strand of feedback is marked by the resonant characteristics of the respective vessel. This creates a controlled feedback field of resonant tones and their interferences in the gallery space. When entering the field, the visitor disrupts the delicate balance of the system, creating new feedbacks with unexpected frequencies. Even a small head movement is enough to hear a multifaceted, fluctuating spectrum of pitches. Realization: Nicolas Collins and curator: Carsten Seiffarth. Produced in collaboration with Atelier Nord.

Alvin Lucier (b. 1931) is an American legend in composition and sound art. He is a composer and sound artist who explores acoustic phenomena and auditory perception. As a music professor at Wesleyan University, Lucier was a member of the influential Sonic Arts Union. Much of his work is influenced by science and explores the physical properties of sound itself, like resonance in spaces and transmission of sound through physical media. Through explorations of the sound’s acoustic and psychoacoustic properties at a micro level, Lucier has been a key figure in the development of electronic music, through acts such as the influential avant-garde group Sonic Arts Union.
Realization: Nicolas Collins and curator: Carsten Seiffarth. Produced in collaboration with Atelier Nord.

Opening Friday January 17th at 8pm

Exhibition is open in between Thursday  to Sunday 12:00 – 17:00

entrance: 20,-

Åtte glassbeholdere, vaser og andre kar i ulike former og størrelser står i rekke plassert på hver sin pidestall. Lyden som fanges av mikrofoner plassert inni beholderne sendes til høyttalere og lager akustisk feedback, som igjen skaper resonans inne i beholderne. Beholdernes form, i tillegg til publikums tilstedeværelse i rommet, skaper forandringer i lydlandskapet. Realisert av Nicolas Collins. Kuratert av Carsten Seiffarth. Produsert i samarbeid med Atelier Nord.

Alvin Lucier (f. 1931) er en amerikansk legende innen komposisjon og lydkunst. Han er komponist og lydkunstner som utforsker akustiske fenomener og auditiv persepsjon. Som musikkprofessor ved Wesleyan University var Lucier medlem av det innflytelsesrike Sonic Arts Union. Mye av hans arbeid er påvirket av vitenskap og utforsker de fysiske egenskapene til lyden selv: bla. resonans i rom og overføring av lyd gjennom fysiske medier. Lucier har gjennom utforskning av lydens akustiske og psykoakustiske egenskaper på mikronivå vært en nøkkelperson innenfor elektroniske musikkens utvikling, blant annet gjennom den toneangivende avantgardegruppen Sonic Arts Union.
Realisert av Nicolas Collins. Kuratert av Carsten Seiffarth. Produsert i samarbeid med Atelier Nord.

Åpning Fredag 17. Januar kl 20:00

Utstilling er åpen Torsdag – Søndag 12:00 – 17:00

inngang: 20,-