+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

12

.

11

.

21

16

.

01

.

22

Sarah Boulton

"Jeg har ofte tenkt på potensialet for at lyd kan bli til et objekt som kan holdes eller plasseres. Med dette i tankene kan jeg lage forestillinger som bruker lyd i seg og som utfordrer dokumentasjonsprosessen. For å kunne gripe en lyd som et slags objekt er å kunne tegne den i minnet, å kunne løfte den inn i en fiksjon eller til noe,– hvis form og format alltid kan bevege seg. Jeg jobber med lyd på samme måte som jeg gjør med duft, øyeblikk, materiale og bilder. Det blir gjenstand for et verk. Mange av verkene mine er flyktige og jeg er interessert i måten de kan eksistere på til tross for deres formløshet."

An Echo Looped er et opptak av et ekko som varer i atten sekunder. Sarah Boulton er en kunstner bosatt i Devon, Storbritannia. Nylig deltok hun i La Biennale de Momon, en immateriell kunstbiennale, og hennes samling av tekster, ‘Continuum: Collected Happenings and Writings’ ble utgitt i 2019 av Care of Time, New York. Foto: Bernardo Serpa Gonçalves.

-

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger et lydarbeid som medieres gjennom den parabolske høyttaleren i Kunsthall 3.14 sitt inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14. An Echo Looped av Sarah Boulton er kuratert av Julie Lillelien Porter til utstillingene Septentrionalis av Marianne Morild og Liquid ground av Enar de Dios Rodríguez.  

"An Echo Looped is a recording of an echo I made that lasts for eighteen seconds that plays on loop. I had wanted to keep an echo. Occasionally it plays on loop from a phone in someone’s pocket as they walk or move around space. I am interested in how sound can perform poetically.

I have often thought of the potential for sound to feel like an object that can be held and passed between, or placed inside spaces and times. With this in mind, I can create action works, or performances that use audio inside of them and that challenge the processes of documentation. Because to be able to grasp a sound as a kind of object is to be able to draw it in memory, to be able to lift it into a fiction or into something whose form and format can always keep moving.

I work with sound in the same way that I do fragrance, moments, material, and imagery. It becomes the subject of a work. Many of my works are ephemeral and I am very interested in the way they can continue despite their formlessness."

Sarah Boulton is an artist living in Devon, UK. Recently she participated in La Biennale de Momon, an immaterial art biennale, and her collection of texts, ‘Continuum: Collected Happenings and Writings’ was published in 2019 by Care of Time, New York. Photo: Bernardo Serpa Gonçalves.

-

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14, where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits, and offers a mode of address corresponding with the exhibitions in the main upstairs spaces. An Echo Looped by Sarah Boulton is curated by Julie Lillelien Porter in correlation to Septentrionalis by Marianne Morild and Liquid ground by Enar de Dios Rodríguez.