+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

14

.

03

.

24

17

.

03

.

24

Ánndaris Rimpi

Lydgalleriet og Borealis går sammen for å presentere en åttekanals lydinstallasjon av den samiske kunstneren Ánndaris Rimpi. Birástiddje beljustallam (oversatt: skjerpet lytting til omgivelsene dine) er en kombinasjon av Ánndaris sine mange lydpraksiser innen installasjon, performance og musikk. Dette elektroakustiske verket, spres gjennom Lydgalleriets skreddersydde, håndbygde omsluttende lydsystem, med mål om å skape plass for fokusert lytting, og gi lytteren mulighet for indre reise.

Ánndaris er bosatt i Gøteborg i Sverige, og forsøker gjennom sitt kunstnerskap å finne et sted i byen for sitt samiske hjemsted Oalloluokta. Han løfter feltopptakene fra både Gøteborg og Oalloluokta, og dyrker stemmer og rytmer for å skape en ny musikalsk verden. 50 Hz er frekvensen strømmen i strømnettet vårt følger, en frekvens vi hele tiden omgir oss med – en slags grunnleggende tone i det moderne liv. På samme måte er vi også hele tiden bundet av klokkens tempo, en stødig tikking på rundt 60 bmp (beats per minute). Med dette tempoet og den grunnleggende tonen får lytteren et utgangspunkt for å finne veien inn i sitt tryggeste rom, og derfra kan lytteren reise til et annet sted langt vekke fra byen som omgir hen.

Ánndaris har skapt verk for Carte Blanche, Veneziabiennalen, Hålogaland Teater, Det Norske Teater, Documenta14 og Nasjonalmuseet. Han jobber ofte i samarbeid med andre samiske kunstnere som Joar Nango, Siri Broch Johanssen og Elle Sofe Sara.

Åpning fredag ​​15. mars, 19.00, møt Ánndaris Rimpi og hør mer om verket!

Verket spilles av tre ganger om dagen, billeter kan kjøpes her: https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2024_anndaris_rimpi

12.00–12.45

13.30–14.15

15.00–15.45

Presentert i samarbeid med Borealis- en festival for eksperimentell musikk.

Foto: Rickard Estay.

Lydgalleriet and Borealis join forces to present an eight channel sound installation by Sámi artist Ánndaris Rimpi, Birástiddje beljustallam (translation: sharpened listening to your surroundings). Constructed from elements of Ánndaris’ sound practice across installation, performance and music, this new electroacoustic work, diffused on Lydgalleriet’s custom-made, hand-built surround sound system, aims to create space for focused listening, and to give the listener the potential for inner travel. 

Now living in Gothenberg, Sweden Ánndaris seeks in his art to find a place in the city for his Sami home village of Oalloluokta. He elevates the field recordings from both Gothenburg and Oalloluokta and cultivates tunes and rhythms to create a new musical world. 50 Hz is the frequency of the main electrical current, the hum that we constantly surround ourselves with – a fundamental tone of modern life. Similarly we are constantly bound by the pace of the clock, the second hand ticking at 60bpm. Bringing together this tempo and fundamental tone, the listener is given a basis to find their way into their safest place and from that place of safety, they can travel to another place free from the surrounding city.

Often working with multichannel soundscapes Ánndaris has created works for Carte Blanche, Venezia biennale, Hålogaland Theatre, Det Norske Teater, Documenta14 and the National Museum. He works often in collaboration with other Sámi artists such as Joar Nango, Siri Broch Johanssen and Elle Sofe Sara.

Opening on Friday 15 March, 19.00, meet Ánndaris Rimpi and learn more about the piece!

The work will be presented three times a day, tickets can be purchased here: https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2024_anndaris_rimpi

12.00–12.45

13.30–14.15

15.00–15.45

Presented in collaboration with Borealis- a festival for experimental music.

Photo: Rickard Estay.