+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

03

.

12

.

23

03

.

12

.

23

Polina Medvedeva

Søndag 3. desember fremfører Polina Medvedeva det nye multikanalsverket Re-Currents, der hun bruker stemmen for å skape komposisjoner i sanntid. Re-Currents er en live fremføring der metoden er inspirert av 'visjonær fiksjon', en praksis utviklet av Adrienne Maree Brown og Walidah Imarisha. Visjonær fiksjon har som mål å forestille seg nye, rettferdige verdener gjennom kollektiv organisering nedenfra og opp.

Visjonær fiksjon stammer fra ideen om at alle former for organisering er en form for science fiction. I motsetning til tradisjonelle science fiction-narrativer, som ofte har en helt som kjemper mot urettferdighet ved å internalisere og replikere undertrykkende systemer, har visjonær fiksjon som mål å forestille seg verdener der mennesker eller andre arter tar i bruk sine mentale evner for å transformere utnyttende maktforhold.

Dørene åpner 17.30
Billettpriser: betal det du kan fra NOK 40,- til 100,-

Digital Signal er Lydgalleriets eget live program kuratert i relasjon til utstillingsprogrammet vårt. Pilot for prosjektet er støttet av Bergen kommune.
Foto: Thor Brødreskift.

On Sunday 3rd December, Polina Medvedeva will perform the new multichannel piece Re-Currents, using the voice as an instrument for real-time composition. The piece researches militarized gender violence and is inspired by a practice Adrienne Maree Brown and Walidah Imarisha developed called 'visionary fiction', which aims to imagine new just worlds through bottom up collective organising.

Visionary fiction is a practice deriving from the idea that all forms of organising are a way of science fiction. Contrary to traditional science fiction narratives, which often feature a single hero fighting injustice through internalising and replicating systems of oppression, visionary fiction aims to imagine worlds in which human or other species tap into their mental archives in order to transform the world beyond its exploitative power dynamics.

Doors open 17.30
Sliding scale ticket price 40,-to 100,- NOK

Digital Signal is Lydgalleriet’s live program, curated in relation to our exhibition program. Pilot kindly supported by Bergen City Council.
Photo: Thor Brødreskift.