+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

22

.

03

.

14

30

.

03

.

14

Asbjørn Blokkum Flo

Installasjonen Doppelgänger re-kontekstualiserer lyden av det sosiale rommet til en nedslående metallkonstruksjon. På samme måte som i Stanley Kubrick's film 2001: En Space Odyssey spiller monolitter en sentral rolle. Men hvor monolittene i filmen står som tegn på avanserte ekstratraterale teknologier og fremskritt, har monolittene en litt annen funksjon og form i installasjonen, de kommer i form av lyd. Disse monolittene blir de akustiske dobbeltgjørene i det sosiale rommet og synes å være en avsløring av den virkelige. Det akustiske rommet er strippet av det ytre skallet og viser sine indre strukturer. En ny parallell versjon av dette rommet vises. Utstillingen ble produsert av Lydgalleriet og Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealisfestivalen, og åpnet 21. mars 2014.

The installation Doppelgänger re-contextualizes sound of the social space in to an immersive metal construction. Just as in Stanley Kubrick's film 2001: A Space Odyssey, monoliths plays a central role. But where the monoliths in the film stand as signs of advanced extraterrestrial technologies and advances, the monoliths have a slightly different function and form in the installation, they appear in the form of sound. These Monoliths become the acoustic double-goers of the social space and appears to be a disclosure of the real. The Acoustic space are stripped of its outer shell and displays its inner structures. A new parallel version of this room appears.

The exhibition was produced by Lydgalleriet and Bergen Kunsthall in collaboration with the Borealis festival, and opened 21 March 2014.