+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

22

.

10

.

17

29

.

10

.

17

Roar Sletteland

Lydgalleriet

Scroll for English

Dubtables er en lydinstallasjon med platespillere og dubplates som fokuserer på objektenes materielle og performative kvaliteter og et utkomponert musikalsk forløp. Prosjektet utforsker platespilleren som sosiokulturelt fenomen: DJ- og klubbkulturen, dans som sosial aktivitet og teknologi som forutsetning for den. På den annen side handler det om vinylmediet som materialitet og representasjon av virkeligheten; hvordan lyden finnes i rillene og danner bilder eller avtrykk av lydbølgene som en gang i tiden har virket på en mikrofon, og som stiften igjen omdanner til lyd. I løpet av utstillingsperioden slites platene ned, og vil dermed endre karakter.

Foto: Roar Sletteland.

Dubtables is an audio installation with record players and dubplates focusing on the material and performative qualities of the objects and a composed musical process. The project explores the record player as a sociocultural phenomenon: DJ and club culture, dance as social activity and technology as a prerequisite for it. On the other hand, it is about the vinyl medium as materiality and representation of reality; how the sound is found in the grooves and forms images or images of the sound waves that once worked on a microphone and which the pin again transforms into sound. During the exhibition period the plates wear down, and will thus change character.

Photo: Roar Sletteland.