EN

/

NO

01

.

12

.

07

23

.

12

.

07

Jean-Pierre Gauthier, Lasse Marhaug, Lise Herland, Audun Eriksen, Espen Sommer Eide, Bjørnar Habbestad, Golden Serenades, Jørgen Larsson, Kristoffer Myskja

Vi tester lydkunstens potensiale som julegave og har invitert 10 norske kunstnere til å levere et nytt arbeid med julen som bakteppe. Arbeidene er nokså små, ganske transportable og passer fint under et hvert juletre!

We test the potential of sound art as a Christmas present and have invited 10 Norwegian artists to deliver a new work with Christmas as a backdrop. The works are quite small, quite transportable and fits nicely under every Christmas tree!