+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

25

.

10

.

13

17

.

11

.

13

Morten Kvamme

I prosjektet ”Light crossing Light” har Morten Kvamme satt sammen en gruppe nye arbeider som gjennom formale og konseptuelle grep undersøker begrepet Glitch. ”Glitch” er en feil som kortvarig oppstår i ulike systemer og som ofte skjer i oversettelsen av informasjon mellom forskjellige miljøer. Selv om dette er et fenomen som er mest kjent fra digitale domener, er dette også et begrep som benyttes i alle typer systemer, inkludert biologiske prosesser og organisasjonsstrukturer. Dette er feil som svært ofte er umulig å avdekke, men de kan likefullt ødelegge og lamme systemer.

Digitale medier kjennetegnes av renhet, klar lyd, skarpe bilder og perfekte kopier. I postdigital teori refererer ”glitch” til avvisningen av denne såkalte digitale revolusjonen og det perfekte blir her forlatt til fordel for nedbrutte gjenstander, ufullstendige strukturer og disharmoni. Med andre ord : Feilen opphøyes. Bruken av feilen som et nødvendig element for interessant utvikling har også skapt en egen genre innen elektronisk musikk der skribenten og komponisten Kim Cascone i sin tekst ”The aesthetics of failure” fra 2000 mellom annet lanserte ”Glitch” nettopp som et fødested for nyvinning og videreutvikling i musikkfeltet. ”Light crossing light” tar også utgangspunkt i disse konkrete, og villede tekniske feilene som skaper andre lydbilder og visuelle fremtoninger, men er samtidig en problematisering av begrepet Glitch i en større kontekst der feilens filosofiske karakter og mer generelle betydning for evolusjon og bevegelse står sentralt.

Morten Kvamme (1971) gikk ut fra Avd. kunstakademiet i Bergen i 2003. Han er i dag tilknyttet Tag Team Studio og arbeider med base i Bergen.

The exhibition is titled «Light Crossing Light» with a background as an artist, curator and industrial electrician Morten Kvamme used different approaches to investigate the technical framework of artificial light. He is interested in how we re-create and copy daylight and how it is constantly changing quality as a result of technological development. When the light changes, the nature of light also changes our perception.

The exhibition is the result of a long process of formal trials and improvisation. His installations and sculptures are sometimes strictly minimalistic, but also theatrical and seductive. His work confronts the aesthetic and polished with a mysterious undertone of the technology as well as utopias and art historical currents.

Morten Kvamme (1971 ) graduated from the Bergen National Academy of Arts in 2003. He is currently working as curator at Tag Team Studio and based in Bergen.