+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

10

.

05

.

14

10

.

05

.

14

Lemur, Benjamin Maumus

I Mikrophonie utforsker Lemur de musikalske mulighetene som finnes på innsiden av ensemblets instrumenter. Publikum får tilgang til Lemurs særegne lydverden gjennom hodetelefoner, noe som skaper en unik lyttesituasjon. Stykket er en hommage til Stockhausens verk med samme tittel, og peker på hvordan ensemblet bruker mikrofoner for å trekke ut nesten uhørlige klanger.Lemur samarbeider i dette prosjektet med den franske komponisten og lydteknologen Benjamin Maumus. Maumus er en av Frankrikes mest rutinerte utøvere av flerkanals elektroakustisk musikk og arbeider ved GMEA - senter for musikalsk kreasjon - i Albi.

In Mikrophonie, Lemur explores the musical possibilities found inside the ensemble instruments. The audience gains access to Lemur's distinctive audio world through headphones, creating a unique listening situation. The piece is a homage to Stockhausen's work with the same title, pointing out how the ensemble uses microphones to extract almost untrue vocals. Lemur collaborates in this project with the French composer and sound engineer Benjamin Maumus. Maumus is one of France's most experienced performers of multi-channel electroacoustic music and works at the GMEA Center for Musical Creation - in Albi.