+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

19

.

03

.

14

12

.

04

.

14

Aernoudt Jacobs

`Photophon’ er en installasjon basert på intensiv akustisk forskning på den fotoakustiske effekt. Denne effekten er basert på fenomenet med strålingsenergi. Et sterkt lys kan bli konvertert til en lydbølge på grunn av absorbering og termisk magnetisering. Dette skaper en lydbølge på grunn av trykkforandring. Den fotoakustiske effekten ble oppdaget på 1800-tallet av Alexander Graham Bell. Da benyttet han seg av stearinlys, sollys og de første former for elektrisitet for å forsterke lyden.Som en installasjon foreslår photophon en ny måte å frembringe lyd på uten bruk av elektronisk forsterkning. Lys skaper nok energi til å produsere lyd. Et antall av nesten identiske fotofoniske objekter spiller en variabel tone med grunnfrekvensen 523 Hz. Disse tonene blir lagd av hvite laserstråler som prosjekterer sterke lysstråler gjennom en roterende disk som kapper strålene opp i små fragmenter. Fragmentene vil produsere toner i hvert fotofoniske objekt. Installasjonens tonalitet vil ha konstante forandringer over tid og vil ha en stadig varierende vibrerende mikrotonal struktur.Photophon er produsert av In Situ, Maastricht og er en del av Resonance, det Europeiske lydkunstnettverket.I samarbeid med Lydgalleriet.AERNOUDT JACOBS (f. 1968) bor og jobber i Brussel. Hans verk er både fenomenologisk og empirisk. Det har sin opprinnelse i den akustiske og teknologiske forskningen og undersøker hvordan lyd fremdeles kan skape soniske prosesser som vil utløse sanseapparatet hos den som observerer. Hans arbeid fokuserer på et sentralt spørsmål: Hvordan kan kompleksiteten, rikdommen og lagdelingen til vårt direkte, daglige miljø bli oversatt til noe som virkelig kan bli opplevd? Hans verk har nylig blitt presentert på museer og festivaler som Bergen Kunstmuseum, Macba, ISEA, Singuhr Horgalerie, Netwerk, NIMK, Happy New Ears, STUK, Vooruit, Kaaitheater, deSingel, Almost Cinema, Tschumi Paviljoen og Eremitagen.Generelt tar Jacobs utgangspunkt i sin fascinasjon for lyd, i enhver form. Dette forklarer hvordan han tar råmaterialet sitt fra virkeligheten, med mikrofon og opptaker som feltopptak. Hans verk er resultatet av utforskning av de ulike aspektene ved feltopptak og hvordan tilegne dette materialet til nye former og nye kontekster. For Jacobs er selve feltopptakene kun en registrering. Handlingen, minnet, konteksten til opptakene er til og med mer interessante og komplementære motiver for hans forskning. Produksjonen hans svever, som en interaksjon, mellom mikro og makro, innside og utside, feltarbeid og studio, virkelighet og fiksjon. I sine installasjoner utforsker han stort sett sammenhenger mellom lyd, materie, rom/sted, persepsjon og psykoakustikk.Å oppfatte musikk, lyd eller harmonier er en aktivitet som alltid er knyttet til hukommelsen. Denne assosiasjonen er et aspekt Jacobs stadig er opptatt av og som er synlig i de fleste av hans verker. Med hjelp av psykoakustiske teorier utforsker han hvordan persepsjonen kan bli påvirket og hvordan man kan uttrykke lyd fysisk, romlig og emosjonelt.

‘Photophon’ is an installation based on intensive acoustic research of the photoacoustic effect. The photoacoustic effect is based on the phenomena of radiant energy where a strong light source can be converted into a sound wave due to absorption and thermal excitation. The sound waves are caused by pressure variations. The photoacoustic effect was discovered in the 19th century by Alexander Graham Bell. He then used candlelight, sunlight and the first forms of electricity in order to amplify sound.As an installation photophon proposes a new way of generating sounds without the use of electronic amplification. Light creates enough energy to produce sounds. A number of almost identical photophonic objects are playing a variable tone of the fundamental frequency of 523Hz. These tones are created by white lasers that project strong light-beams through a rotating disc which chops the beam into small fragments. The fragments will produce tones in each photophonic object. The tonality of the installation will constantly shift in time and will have a changing vibrating micro-tonal structure.Photophon is produced by Intro in situ, Maastricht and is part of Resonance, the European Sound Art Network.