+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

21

.

06

.

19

08

.

09

.

19

Mari Kvien Brunvoll, Elida Brenna Linge

PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som vil bli mediert gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14.

Plommehagepartitur er en samling av skjematiske tegninger og et lydverk inspirert av disse. Partituret, som baserer seg på det repetitive arbeidet og de bestanddelene som finnes i en spesifikk plommehage på Linge, tjener både som en oppskrift og som et referat, siden arbeidet fremdeles blir gjentatt år etter år. Partiturboken er bundet inn av en plommetrerygg, og papiret er fra gårdsarkivet på Linge.

Foto: Elida Brenna Linge.

PARABOL - in collaboration with Kunsthall 3.14, Lydgalleriet selects a sound work that will be featured through their parabolic loudspeaker sited in the gallery's entrance hall. With a particular focus on special commissions and edits, the loudspeaker's adjacent location offers an ambience and mode of address corresponding with the simultaneous exhibition.

Plum Garden Scores is a collection of schematic drawings together with a sound piece inspired by these. The score, based on the repetitive work and the components found in a specific plum garden at Linge, serves both as a recipe and as minutes, since the work is repeated year after year. The score book is bound by a plum tree back, and the paper is from the farm archive at Linge.

Photo: Elida Brenna Linge.