+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

05

.

10

.

12

04

.

11

.

12

Martin Messier

Martin Messiers symaskiner står stramt sortert på rekke, som et gjenskinn av deres tidligere bruk. Tiden har gått fra dem og deres funksjon er overtatt av maskiner som overgår dem på alle måter unntatt én, nemlig som del i en lydlig performance. De er en historie som forteller seg selv og Messiers installasjon bringer klangen av dem inn i vår samtid. Absurd og lekent, men med industriell presisjon, lar han nålene synge, motorene knuge og stampe – forrover, bakover, langsomt eller taktfast. En rekonstruksjon av gammel fabrikklyd, med dagens estetiske preferanser og et øre for finjusterte detaljer.

I Messiers sammenheng er symaskinen avsatt som funksjonell gjenstand. Den er ubrukeliggjort og omgjort til en del av en kunstopplevelse hvor tekstiler ikke lenger har noen plass. Maskinens verdi vurderes ikke lengre utifra dens egenskaper som mekanisk syerske, men som lydgenerator. Hvor maskinstøy har vært en kampsak for fagforeninger i tekstilindustrien, er også denne delen av maskinene snudd på hodet i Messiers installasjon. Lydene er ikke bare ønsket, det er et hovedpoeng i arbeidet.Messiers symaskinorkester kan leses som en parafrase over en delt verden, og viser den sosiale avstanden mellom tekstilarbeidere og et estetiserende kunstpublikum. Med et bredere blikk kan prosjektet også handle om forholdet mellom forbrukere og produksjonsforholdene til de som faktisk sitter ved samlebåndene og produserer ”må-ha-ene”, med stengsler foran vinduene for at de ikke skal hoppe ut. Messier drar oss med inn i produksjonshallene og lar oss kjenne kraften i sitt maskinelle lydbilde. I nærheten av hans orkester får vi slett ikke lyst til å flykte, men heller fascineres av de små bevegelsene og de store lydene.

Symaskinen har vært en viktig bestanddel på forskjellige sider i kjønnskampen de siste 150 årene. På den ene siden var industrialiseringen av tekstilproduksjonen en viktig driver for feminiseringen av arbeidslivet. På den andre siden har den samme tekstilindustrien bidratt til at lønnsnivået for kvinner har vært, og fortsatt er lavere enn for menn.Pa den andre siden har introduksjonen av symaskinen i den private sfære bidratt til å legge produksjonsmidlene i hendene på forbrukerne, noe som åpnet for at ”alle” kunne lage sine egne klær. Symaskinen har på mange måter den samme liberaliserende kraften for forbrukerne som for eksempel PC-en, lydopptakeren og fotoapparatet.

Symaskinen er således et ambivalent objekt, som i Messiers hender blir til en opplevelse du sent vil glemme.Sewing Machine Orchestra kan oppleves både som utstilling og som konsertversjon den 26. oktober.

The new venue Østre, a collaboration between Ekko and Lydgalleriet, opens October 5th at 8 PM, with Martin Messier’s Sewing Machine Orchestra. Lydgalleriet and Ekko have been working for almost two years to reconstruct the old building to a perfect space for sound art and electronic music. Finally we have an opening date and are proud to show the brilliant installation by Martin Messier. Welcome to Østre!