+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

04

.

22

08

.

05

.

22

Budhaditya Chattopadhyay

The Nomadic Listener er et utvidet bok- og lydkunstprosjekt som utforsker migrasjon, urban opplevelse og sonisk fremmedgjøring. Boken er satt sammen av en serie tekster som stammer fra psykogeografiske vandringer i en rekke moderne byer gjennom skriving og feltopptak. Hver tekst er en lyttehandling, der forfatteren registrerer omgivelsene sog forsøker å tilpasse seg de soniske svingningene i hendelser som skjer. Det som dukker opp er en samling av meditasjoner over livets detaljer som er rørende sammenvevd med forfatterens egne minner, assosiasjoner, ønsker og refleksjoner. Prosjektet kartlegger en moderne urban opplevelse og de ofte ensomme, overraskende og tilfeldige interaksjonene som finnes i dagliglivet rundt oss.

Budhaditya Chattopadhyay er kunstner, forsker og forfatter. Chattopadhyay jobber med ulike medier, eksperimentelle teknologier og forskning og lager store installasjonsverk og liveopptreden som tar opp samtidige spørsmål om miljø og økologi, migrasjon, rase og dekolonialitet. Chattopadhyay har mottatt en rekke stipendier og internasjonale priser og har en omfattende mengde vitenskapelige publikasjoner innen områdene mediekunsthistorie, teori og estetikk, kino og lydstudier i ledende fagfellevurderte tidsskrifter. Chattopadhyay har en doktorgrad i kunstnerisk forskning og lydstudier fra Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University, og en MA i New Media fra det kunstfaglige fakultet, Aarhus Universitet. Han er forfatter av fire bøker inkludert The Nomadic Listener (2020), The Auditory Setting (2021) og Between the Headphones (2021).

-

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger et lydarbeid som medieres gjennom den parabolske høyttaleren i Kunsthall 3.14 sitt inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14. The Nomadic Listener av Budhaditya Chattopadhyay er kuratert av Julie Lillelien Porter i relasjon til utstillingene Reading out Loud av Juliane Zelwies og Triplight av Camille Norment.

Foto: Budhaditya Chattopadhyay.

The Nomadic Listener is an augmented book and sound art project exploring migration, urban experience, and sonic alienation. The book is composed of a series of texts stemming from psychogeographic explorations of a number of contemporary cities through situated writing and field recording. Each text is an act of contemplative listening, where the author records his surrounding environment and attempts to attune to the sonic fluctuations of movement and the passing of events. What surfaces is a collection of meditations on the minutiae of life movingly interwoven with the author’s own memories, associations, desires and reflections. The project draws up a tender map of contemporary urban experience, and the often lonely, surprising, and random interactions found in the quotidian.

Budhaditya Chattopadhyay is an artist, media practitioner, researcher, and writer. Incorporating diverse media, creative technologies and research, Chattopadhyay produces works for large-scale installation and live performance addressing contemporary issues of environment and ecology, migration, race and decoloniality. Chattopadhyay has received numerous residencies, fellowships, and international awards, and has an expansive body of scholarly publications in the areas of media art history, theory and aesthetics, cinema and sound studies in leading peer-reviewed journals.

Chattopadhyay holds a PhD in Artistic Research and Sound Studies from Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University, and an MA in New Media from the Faculty of Arts, Aarhus University. He is the author of four books including The Nomadic Listener (2020), The Auditory Setting (2021) and Between the Headphones (2021).

Photo: Budhaditya Chattopadhyay.