+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

05

.

03

.

16

20

.

03

.

16

Rie Nakajima

Rie Nakajima bygger bevegelige økosystemer av lyd og objekter der mange ulike mekanismer overlapper og griper inn i hverandre. Små motorer følger sin egen mekaniske logikk, koreograferes eller påvirker hverandre uten kunsterens inngripen.

Som tilhører kan man oppleve at Nakajimas objekter henvender seg både til hverandre og til publikum. Rytmen i arbeidet og de åpne metodene er blitt sammenlignet med terningspill.

Som gjestekunstner på Lydgalleriet i uken før Borealis skal Nakajima bygge en stedsspesifikk installasjon der hennes egne objekter møter ting og sosiale situasjoner hun finner i og rundt galleriet.

Rie Nakajima builds mobiles and ecosystems of sounding objects in which different mechanisms overlap and influence each other. Small engines may follow their own mechanical logic, be choreographed by the artist or interact without intervention.

Nakajima's objects might be experienced as addressing each other as well as the audience. The global rhythm of her work and its open methods have been compared to games of dice.

During her residency at Lydgalleriet the week before Borealis, Nakajima will build a site-specific installation in which her own objects encounter objects and social situations in and around the gallery.