+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

29

.

06

.

18

29

.

06

.

18

Karen Eide Bøen, Hugo Hedberg

Performancen starter kl. 20:00.

Når du kommenterte måten jeg kuttet grønnsakene på og bevegelsene mine i kjøkkenet, opplevde jeg det først bare som en stemme i bakgrunnen. Men gradvis oppstod det en følelse av makt. Du kunne forutse hvordan jeg kom til å håndtere grønnsakene, og dette gjorde at du hadde kontroll. Du var alltid ett steg foran, og det gav meg følelsen av å bli instruert. Handlinger jeg har gjort tusen ganger før ble plutselig vanskelige. Men etter en stund forandret situasjonen seg igjen og følelsen av å bli kontrollert og tatt ansvar for ble behagelig.

I forestillingen TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE etablerer to utøvere et system for verbalisering av hver eneste bevegelse. Oppmerksomheten deres flyttes sakte fra seg selv mot den andre, de arbeider seg fra beskrivelse over i instruksjon, fra oppfyllelse til motstand, og produserer en dans mellom de to kroppene og en dans av ord der lytteren selv må «velge kanal». Stykket insisterer på spillereglene, selv om disse umerkelig forandres, og maktbalansen mellom språk og bevegelse forskyves. Giorgio Agambens korte foredrag «What is a commandment?» har vært en viktig referanse, og vi ser på arbeidet vårt som en konkret undersøkelse av det filosofiske problemet rundt kommando, som åpner for en konsentrasjon på forholdet mellom kropp og tanke, og språkets fysiske nærvær og konsekvenser.

Karen Eide Bøen er koreograf og danser basert i Bergen. Hennes arbeid kretser ofte rundt relasjonen mellom lyd og bevegelse, persepsjon, språk og makt. Bøen er utdannet ved Laban Centre i London og Kunsthøgskolen i Oslo. 

Hugo Hedberg er kunstner og danser basert i Stockholm. Hans arbeid er ofte interdisciplinært og utforsker forholdet mellom affekt, identitet, humor og semantikk. Hedberg er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Performance starts at 8 p.m.

When you commented on how I cut the vegetables and my movements in the kitchen, I initially experienced it as just a voice in the background. But after a while it transitioned into a feeling of power. You could foresee how I would cut the vegetables, which put you in charge. You were always one step ahead, maybe that’s why it felt like I was being instructed. Movements that I have done a thousand times suddenly became difficult. But then it started to feel reassuring to be controlled by someone else, to not have to think.

In the piece TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE the two performers establish a system of verbalising movements. From there the piece transitions between verbalising the self and the other, from describing to instructing, from obeying to opposing, becoming a shared dance, becoming a dance of words and a silent dance. Giorgio Agamben's short lecture «What is a commandment?» has been an important reference, and we see our work as a very simple and concrete investigation of the philosophical problem of commands, which unfolds a particular attention to the relationship between body and mind and the physical effects of language.