+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

30

.

11

.

11

30

.

11

.

11

Kjetil Møster, Morten Olsen & John Hegre

LYDGALLERIET og +3DB RECORDS presenterer tre av kongerikets ypperste improvisatører.

Kjetil Møster, Morten Olsen og John Hegre spiller hvert sitt solosett og markerer slik Møsters nyslupne soloalbum “Blow job” på +3DB. Olsen og Hegre er i full gang med produksjonen av sine plater som alle er en del av serien Music for ONE der +3DB vil vise bredden av norsk improvisasjonskunt i soloformat.

Kveldens tre utøvere deler også mer enn plateselskap. Mellom seg deler de band, kollegaer og en virksomhet med til dels sterkt overlappende estetikk. Olsen og Møster er å finne i Ultralyd, hvor Hegre tidvis fungerer som lydmann. Olsens hardtspillende kumpan fra MoHa!, Anders Hana, er en tidligere samarbeidspartner av både Hegre og Møster, sist sett i Bergen i forrige uke.  Alle tre har også medvirket i flere prosjekter med N Ensemble.

Kveldens program har likevel et noe annerledes fokus. Kjetil Møster lar alle gitarpedalene og treningsdressen ligge hjemme. Her stiller han helt akustisk, med sin tenorsaksofon, to hender og et nyslipt rør. Morten Olsen har reist fra Berlin med sin roterende basstromme. Her ligger en hel musikalsk verden gjemt mellom to skinn, litt tre og en del bolter og skruer. John Hegre og hans hvite gitar er på hjemmebane i Nygårdsgaten. Forvent et sjeldent solosett fra en av landets mest særegne improvisatører og nylig utnevnt grand old man i Bergen Impro Storband.

Lydgalleriet and +3DB Records presents three of the kingdom's greatest improvisers.

Kjetil Møster, Morten Olsen and John Hegre play each their solo set and mark Møster's newly released solo album "Blow Job" on +3DB. Olsen and Hegre are in full swing with the production of their records, all of which are part of the series Music for ONE where + 3DB will show the width of the Norwegian improvisation song in solo format.

Tonight's three performers also share more than record companies. Between them, they share bands, colleagues and a company with some overlapping aesthetics. Olsen and Møster are found in Ultrasound, where Hegre sometimes acts as a sound man. Olsen's hard-popping bump from MoHa !, Anders Hana, is a former partner of both Hegre and Møster, last seen in Bergen last week. All three have also participated in several projects with N Ensemble.

However, the evening's program has a somewhat different focus. Kjetil Møster lets all the guitar pedals and workout suits stay at home. Here he sets himself acoustically, with his tenor saxon, two hands and a freshly ground pipe. Morten Olsen has traveled from Berlin with his rotating bass drum. Here lies a whole musical world hidden between two skins, some wood and some bolts and screws. John Hegre and his white guitar are at home in Nygårdsgaten. Expect a rare solo set from one of the country's most distinctive improvisers and recently appointed grand old man in Bergen Impro Storband.