+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

12

.

05

.

17

28

.

05

.

17

Tine Surel Lange

Works for listening er det lytteestetikk og kategorisering av lyd som utforskes. Til utstillingen på Lydgalleriet@UOY har Tine Surel Lange laget en serie elektroakustiske verk som består av skulpturelle lydbilder og projeksjoner.

Works for listening er materialet gjerne lyder fra hverdagen: absorberinger, soundscapes og oppsamlinger fra gjenstander og handlinger – alle gjennomarbeidet og forvrengt på ulike måter. Hvert verk er skapt av én organisk lydkilde som i varierende grad er rekomponert utifra tone, perkusjon, støy, resonans og stemmelag. Slik har hun jobbet med hvordan lydbildene oppfører seg i og interagerer med rommet gjennom en vertikal struktur.

Lydbildene i Works for listening fremtrer som fysiske og taktile, ofte abstrahert fra sin opprinnelige tilstand. Mange tror at hennes lydopptak er digitale og gjort på synthesizere, men i virkeligheten kan det være lyden av f. eks rennende vann som er selve lydkilden. Med Works for listening ønsker hun dermed å utfordre vår psykologiske kategorisering av lyd.

Tine Surel Lange er dansk-norsk kunstner og komponist med bakgrunn fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, Sonic College i Haderslev, Norges musikkhøgskole og The Lithuanian Academy of Music and Theatre. Komposisjonene hennes spenner fra kammerensemble med live elektroakustisk musikk, der klassiske instrumenter kjøres gjennom et elektronisk oppsett med effekter på scenen, til soundscapes, harde industrielle lyder, støy, grafikk og video. Hun tilhører en ny generasjon kunstere og komponister som jobber med 3D-lyd, surround og omsluttende lyd.

In "Works for listening", Tine Surel Lange has made a new series of electroacoustic works. The material is often taken from everyday life: absorbations, soundscapes and collections from objects and actions - all worked and distorted in different ways. Each piece is created by one organic sound source, to a varying degree reconstructed by tone, percussion, noise, resonance and voice layers. 

The sonic material in "Works for listening" appears as physical and tactile, and often abstracted from their original state. Many believe that her sound recordings are digital and made with synthesizers; in reality it may be the sound of, for instance, running water being the sound source itself. With "Works for listening", Tine's desire is to challenge our psychological categorization of sound.

Tine Surel Lange is a Danish-Norwegian artist and composer with background from the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen, Sonic College in Haderslev, The Norwegian Academy of Music and The Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her compositions range from chamber music ensembles with live electroacoustic music, where classic instruments are run through electronic layouts to soundscapes, industrial sounds, noise, graphics and video. She belongs to a new generation of artists and composers who work with 3D audio, immersive and surrounding sound.