+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

09

.

22

25

.

09

.

22

Eivind Reierstad, Alexandre Guimarães Dos Santos

A-project #12: Vassoura de Bruxa er et mentalt projiseringskammer som hyller kakaobønnen og dens øko-spirituelle røtter i sør-amerikansk kultur. Publikum inviteres til å oppleve bønnen fra Bahia gjennom et daglig rituale i Lydgalleriet.

Lørdag 17. september:
14:00 Åpning i Lydgalleriet
14:30 Performance
15:30 Kunstnersamtale mellom A-project og Tatiana Lozano

*
Søndag 18., lørdag 24. og søndag 25. september: Lydverk og kakaorituale kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00. Hent fribillett på TicketCo, se lenke!
Maks 5 personer til hvert kakaorituale (Varighet ca. 40 minutter). Performance kl. 16.00.

*
Torsdag 22. og fredag 23. september:
Lydverk og kakaorituale kl. 16, 17 og 18.
Hent fribillett på TicketCo, se lenke her!
Maks 5 personer til hvert kakaorituale (Varighet ca. 40 minutter). Performance kl. 19.00.

I 1989 tok soppsykdommen “Vassoura de Bruxa” (Moniliophthora perniciosa) livet av nesten alle kakaotrærne i staten Bahia i Brasil. Resultatet var økonomisk ruin for kakaoindustrien og lokalsamfunnene i Bahia. Det gikk rykter om at noen hadde påført sykdommen med vilje som en form for økoterrorisme, av aktivister som ville straffe den lokale industrien for sin utnyttelse av fattige afro-brasilianske arbeidere. Andre mente det var åndene fra den innfødte Tupinambá-stammen som hadde kommet tilbake for å hevne massakren i 1510, da portugisiske kolonister slaktet hundrevis av tupinambáer i skogene og på strendene mellom Olivença and Ilhéus. Ved hjelp av noen få av de overlevende kakaobuskene klarte det vitenskapelige senteret CEPLAC å utvikle en ny plante som var resistent mot sykdommen. En bieffekt var at kakaobønnene inneholdt tre ganger så mye teobromin som ellers forekommer naturlig i tilsvarende arter. Teobromin har bevissthetsendrende egenskaper gjennom å stimulere signalstoffer som dopamin, serotonin og oxytocin til hjernen. Hippiene i Bahia hevder at denne kakaobønnen forsterker hørselen, og gjør at vi kan høre lyder i naturen som vi ellers ikke er mottakelige for. De bruker den som et auditivt hallusinogen når de sover ute i skogen og på strendene.

A-project er en serie undersøkelser av kulturell, politisk og esoterisk historie hvor hvert prosjekt er som en omorganisering av symbolske hendelser og mentale projeksjoner. A-project #12 er et samarbeid mellom Eivind Reierstad og danseren Alexandre Guimarães Dos Santos fra Ilhéus Bahia i Brasil.

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde og Billedkunstnernes Vederlagsfond, og koprodusert av BIT Teatergarasjen og Lydgalleriet.

A-project #12: Vassoura de Bruxa is a mental projection in which the cocoa bean and its eco-spiritual South American roots are celebrated. The audience is invited to experience the Bahian bean by attending one of the daily rituals in Lydgalleriet.

Saturday 17. September:
14:00 Opening at Lydgalleriet
14:30 Performance
15:30 Artist talk between A-project and Tatiana Lozano

*
Sunday 18., Saturday 24. and Sunday 25. September: Sound work and cocoa ritual at 12.00, 13.00, 14.00 and 15.00. Get a free ticket at TicketCo, see link!
Max 5 people for each cocoa ritual (duration approx. 40 minutes). Performance at 16.00.

*
Thursday 22. and Friday 23. September:
Sound work and cocoa ritual at 16.00, 17.00 and 18.00.
Get a free ticket at TicketCo, see link here!
Max 5 people for each cocoa ritual (duration approx. 40 minutes). Performance at 19.00.

The performance Vassoura de Bruxa is a mental projection chamber celebrating the Cacao bean and its eco-spiritual roots in South American culture. In 1989 a destructive plant disease “Vassoura de Bruxa” (Moniliophthora perniciosa) infected and killed all but a few of the Cacao trees in the state of Bahia in Brazil, leaving the Bahian Cacao industry and the local communities in economic ruins. Rumour had it that the disease was planted intentionally as an act of bio-terrorism to punish the local industry relying on exploitation of poor Afro-Brazilian workers. Others said indigenous spirit-ghosts of the Tupinambá tribe were returning to revenge the massacre of their tribe in 1510 when the Portuguese colonists slaughtered several hundred of the Tupinambás in the forests and beaches between Olivença and Ilhéus. Out of the few surviving Cacao trees the scientists of CEPLAC Bahia developed a new Cacao genetic variant that may resist the disease. As a side effect, it contains 3 times more Theabromina than conventional cacao beans, the substance in Cacao having mind-altering properties through the releasing of the neurotransmitters dopamine, serotonin and oxytocin in the brain. The hippies in Bahia claim that this Cacao bean increases the human ears ability to hear subtle sounds in nature, thus using it as an auditory hallucinogenic drug sleeping out on the beach and in the jungle.

A-project is a series of investigations of cultural, political and etheric history through a numeric re-arrangement of symbolic events and mental projections, originally initiated by Norwegian artist and researcher Eivind Reierstad.

A-project #12 is a collaboration between Norwegian artist Eivind Reierstad and the tribal fusion dancer Alexandre Guimarães Dos Santos from Ilhéus Bahia, Brazil. The performance is supported by Norwegian Arts Council, Fond for Lyd og Bilde and Billedkunstnernes Vederlagsfond. Co-production BIT-teatergarasjen and Lydgalleriet.