+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

11

.

19

01

.

12

.

19

Amber Ablett

I Anthems prosjektet har Amber Ablett lært nasjonalsangene til de landene folk har spurt henne om hun kommer fra. Prosjektet begynte tidlig i 2017 da hun samlet en liste over 12 land hun var blitt koblet med basert på sitt utseende, og begynte å lære disse nasjonalsangene skrevet for å tegne et bilde av en stolt nasjon for å fremkalle fellesskap og enhet. Det overordnede i å lære nasjonalsangene søker å reise spørsmål om det antatte forholdet mellom etnisitet og nasjonalitet, vårt ytre utseende og våre indre forbindelser, hvordan vi ser oss selv og hvordan andre ser oss.

Forsøket på å lære seg sangene er Ablett sitt forsøk på å knytte kontakt med land som hun ikke har noen forbindelse til, men som andre koblet henne til, mens de også samtidig konfronterer en følelse av tilhørighet. Utstillingen på Lydgalleriet tar i bruk opptak og tekstverk fra prosjektet innenfor en arkivstruktur.
I oppkjøringen til utstillingen var Ablett vertskap for to diskusjonsverksteder som åpnet opp samtaler rundt hvordan vi ser oss selv og hvordan vi blir sett. Anthems er støttet av BEK og Norsk Kulturråd.

Foto: Amber Ablett.

In the Anthems project, Amber Ablett has been learning the national anthems of countries that people have asked her if she comes from. The project began in early 2017 when Ablett gathered a list of 12 countries that others had connected her with due to an assumption based on her appearance, and began learning these anthems; songs which were written to draw a picture of a nation and to evoke unity and pride.

The overall project of learning the national anthems seeks to raise the question of the assumed relationship between ethnicity and nationality, our outer appearances and our inner connections, how we see ourselves and how others see us. The attempt to learn the anthems is Ablett's attempt to connect with countries that she has no connection with, but that other people connected her with,– while also confronting this challenge to her sense of belonging. The exhibition at Lydgalleriet shares recordings and text works from this project within an archival structure.

In the run up to the exhibition, Ablett hosted two discussion workshops, opening conversation around how we see ourselves and how we are seen. Anthems is kindly supported by BEK and Arts Council Norway.

Photo: Amber Ablett.