+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

02

.

10

.

09

08

.

11

.

09

Martin Riches, Erwin Stache, Curated by Carsten Seiffarth

Vi er usannsynlig stolte av å kunne presentere to av de viktigste kunstnerne innen apparat-kunst i Norge for første gang. Kurator Carsten Seiffarth fra vårt søstergalleri i Berlin, Singuhr Hörgallerie, har klart å overbevise de meritterte kunstnerne om at Lydgalleriet kan være vertskap for deres arbeider. Vi er ydmyke over denne tilliten og utrolig glade for å kunne vise frem denne utstillingen til vårt publikum. Det er snakk om automata, elektronikk og dypkodet logikk, funnede objekter og tilfeldighetsmagi. Nydelig utførte objekter og nøye planlagt randomprosesser i ett og samme arbeide – en sjelden kombinasjon.

Martin Riches er utdannet arkitekt og jobbet som det i ti år før han laget sin første elektronisk styrte musikkmaskine (The Flute Player) i 1979 Han har siden laget en mengde av dem. Den mest kjente er kanskje Talking Machine (1990), som vises i Lydgalleriets reverberante skrårom. I tillegg har vi fått vise frem den magiske og underlige Interactive Field.

Erwin Stache er komponist og lydkunstner fra Leipzig, som, i tillegg til installasjoner og komposisjoner, lager små, selvspillende esker som publikum kan leke med. Han vil også holde konsert med sine medbrakte spesialbygde instrumenter. På Lydgalleriets vinduer kan publikum selv spille på hans nye, interaktive arbeide.

Velkommen!

We are very proud to be able to present two of the most important artists in apparatus art in Norway for the first time. Curator Carsten Seiffarth from our sister gallery in Berlin, Singuhr Hörgallerie, has managed to convince the merited artists that the Sound Gallery can host their works. We are humbled by this confidence and extremely pleased to show this exhibition to our audience. These include automated, electronics and deep-coded logic, found objects and randomness. Beautifully crafted objects and carefully planned edge processes in one and the same work - a rare combination.

Martin Riches is an educated architect and worked like that for ten years before making his first electronically controlled music machine (The Flute Player) in 1979. He has since made a plethora of them. The most famous is perhaps the Talking Machine (1990), which appears in the sound gallery's reverberant scroll. In addition, we have shown the magic and weird Interactive Field.

Erwin Stache is a composer and sound artist from Leipzig, who, in addition to installations and compositions, creates small, self-playing boxes that the audience can play with. He also wants to hold a concert with his specially designed instruments. On the Audio Gallery's windows, the audience can play on his new interactive work.

Welcome!