+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

22

.

04

.

15

22

.

04

.

15

Brandon LaBelle

Boklansering og presentasjon av forfatter Brandon LaBelle. Background Noise, opprinnelig utgitt i 2006, etablerte seg raskt som en essensiell tekst om temaet lydkunst, og siden den gang har den blitt en viktig referanse i det nye feltet lydstudier.

Denne andre utvidede utgaven inneholder et nytt kapittel av forfatteren om de ikke-menneskelige og undernaturlige tendensene i lydkunsten, så vel som et nytt forord. Sentralt i boken utgjør en egen sammenheng mellom lyd og beliggenhet, galvaniserende akustikk, lydfenomener og miljøet med spenningene som ligger i det LaBelle identifiserer som lydens relasjonelle dynamikk.

Background Noise forteller om lyd og lydkunst som en sentral del i forståelsen av samtidskulturen. Brandon LaBelle er en kunstner, forfatter og professor ved Kunstakademieti Bergen som arbeider med lydkulturer, stemme og strategier for formidling. Hans andre bøker Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life and Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary er også utgitt av Bloomsbury Academic. Han er også redaktør for Errant Bodies Press og medlem av Errant Bodies Project Space, Berlin.

Book launch and presentation by author Brandon LaBelle. Originally published in 2006, Background Noise quickly established itself as an essential text on the topic of sound art, and since that time it has become an important reference in the emerging field of sound studies.

This second expanded edition includes a new chapter by the author on the non-human and subnatural tendencies in sound art, as well as a new preface. At its center the book poses an intrinsic relation between sound and its location, galvanizing acoustics, sound phenomena, and the environmental with the tensions inherent in what LaBelle identifies as sound’s relational dynamic. For the author, this is embedded within sound’s tendency to be public expressed in its ability to travel distances, foster diverse cultural expressions, and define spaces while being radically flexible.

Intersecting material analysis with theoretical frameworks spanning art and architectural theory, performance studies and media theory, Background Noise makes the case that sound and sound art are central to understandings of contemporary culture.

Brandon LaBelle is an artist, writer and Professor at the Bergen Academy working with sound culture, voice, and questions of agency. His other books Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life and Lexicon of the Mouth: Poetics and Politics of Voice and the Oral Imaginary are also published by Bloomsbury Academic. He is also the editor of Errant Bodies Press and member of Errant Bodies Project Space, Berlin.