+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

19

.

03

.

14

12

.

04

.

14

David Helbich

‘Bergen Tracks’ er en performativ audio-guide for Bergen. Det er en samling av audio-guide- og manualer som er vel så mye skreddersydde til et bestemt sted som de er generiske. Sporene er tilpasset til steder i én bestemt by og Bergen er den tredje byen der denne lyd-guiden blir presentert, etter Kortrijk (BE) og Maastricht (NL), Neste vil være Riga i juni 2014.

Linker for Bergen Tracks…:

BERGEN TRACKS

 

Tilgjengelig på Lydgalleriet under Borealis, og online fra da og for alltid .

I samarbeid med Lydgalleriet.

Det blir organisert felles turer på alle dager av festivalen. Tidene blir annonsert i oppvarmingsuken.

19. Mars Onsdag – 12. April Søndag

DAVID HELBICH (f. 1973 i Berlin) studerte komposisjon og filosofi i Amsterdam og Freiburg og har siden 2002 bodd og arbeidet i Brussel. Han har skapt en rekke eksperimentelle verk for scenen, på papiret, online og på offentlige områder. Hans retning beveger seg mellom representative og interaktive verk, stykker og intervensjoner, mellom konseptuelle verk og handlinger. En tilbakevendende interesse er forståelsen av publikum som aktive individer og søken etter en åpning for erfaringer i et kunstnerisk begrenset rom.
Helbich har tidligere vært involvert i Borealis i 2009 og 2010. I 2009 lagde han performansen ‘Social Piece (Pay a Day)’ som benyttet en spesifikk form for ’crowd funding’ for å produsere en performance med vekt på den sosiale konteksten på og av scenen. I dette prosjektet arbeidet han tett sammen med elever fra St. Paul Skole.
I 2011 samarbeidet han sammen med Alwynne Pritchard med hennes performance ‘Stiff’ i Bergen Kunsthall.
I 2013 ga han ut fotoboken ‘Belgium Solutions’, og begynte å undervise i musikkanalyse ved danseskolen p.a.r.t.s. i Brussel i samme år.

“BERGEN TRACKS” is a collection of audio-guide- and score-pieces which are as much tailored to a specific place as they are generic. The tracks are each time adapted to locations of one specific city.Bergen is the third city after Kortrijk (BE) and Maastricht (NL), where the audio-guide is presented. Next will be Riga in June 2014.

Available at Lydgalleriet during Borealis Contemporary Music Festival, and also online from then and forever.

In partnership with Lydgalleriet .

There are organized hikes on all days of the festival. Times will be announced during the week.

Wednesday 19th March – Sunday 12th April

 

DAVID Helbich (born 1973 in Berlin) studied composition and philosophy in Amsterdam and Freiburg and since 2002 lived and worked in Brussels. He has created a number of experimental works for the stage , on paper , online and in public areas. His direction moves between representative and interactive works , plays and interventions, between conceptual work and actions. A recurring interest is the understanding of the audience as active individuals and the search for an opening experiences in an artistic limited space. Helbich has previously been involved in Borealis in 2009 and 2010 . In 2009 he made performans `Social Piece (Pay a Day )´ who used a specific form of `crowd funding´ to produce a performance with emphasis on the social context on and off stage. In this project he worked closely with students from St. Paul School . In 2011 he collaborated with Alwynne Pritchard with her performance ‘ Stiff ‘ in Bergen Art Hall . In 2013 he published the photo book ‘ Belgium Solutions , and began teaching music analysis at the dance school party in Brussels in the same year.