+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

11

.

04

.

24

14

.

04

.

24

Catalina Barroso-Luque, Feronia Wennborg

Lydgalleriet presenterer Blue Egg Lovechild, et lydverk av Catalina Barroso-Luque og Feronia Wennborg. Blue Egg Lovechild forestiller seg skapelsen av verden etter at elskerne Dag og Natt ved et uhell knuser et lite egg. Verket er mikset og tilpasset Lydgalleriets romlige karakter, med lidenskapelige, vrede og lyse lyd- og vokalelementer som beveger seg mellom åtte høyttalere. 

Velkommen til lytteevent og -åpning torsdag 11. april kl. 19.00, varme og kalde drikkevarer og en uformell Q&A med kunstnerne!

Catalina Barroso-Luque konstruerer fortellinger med stemmer, karakterer, bilder, kropper og objekter. Hun vever sammen ulike medier for å skape historier og rom som beveger seg mellom fantastisk og virkelig, karakter og tekstur til verk i mange lag som appellerer til sansene, og som inviterer publikum til å forestille seg andre verdener. Catalina skriver også på engelsk og spansk, og arbeider med prosesser innen performativitet og oversettelse.

Feronia Wennborg jobber med lyd, performance, installasjon, musikk og digital media. I sin praksis utforsker hun hvordan intimitet kan skape forestillingsevne. Gjennom å jobbe med lydopptak fra dagliglivet, bruker Feronia prosesser som transkripsjon, oversettelse og digital transformasjon for å skape taktile lydkonstellasjoner og -miljøer. Feronia er for tiden PhD kandidat i eksperimentell lydpraksis ved Kunstakademiet, Universitetet i Bergen.

🪺

Blue Egg Lovechild spilles tre ganger om dagen 12.–14. april:

12.00–12.20

13.00–13.20

14.00–14.20

Bildet er gjengitt med tillatelse fra kunstnerne. Blue Egg Lovechild ble produsert med støtte fra Nordisk Kulturfond, Radiophrenia Festival, Nordisk Kunstforening og EMS. 

Lydgalleriet presents​ ​Blue Egg Lovechild, a​ sound piece by ​Catalina Barroso-Luque and Feronia Wennborg. Blue Egg Lovechild​ imagines the creation of the world after lovers Day and Night accidentally break a small robin’s egg. ​The environmental elements in the piece play the story’s main characters, with aural and vocal elements moving across eight speakers, mixed at Lydgalleriet to create a highly sensory sonic environment which is equally salacious, wrathful and bright.

Welcome to a listening event and opening, Thursday 11th April, 19.00hrs, for hot and cold drinks and an informal Q&A with the artists!

Catalina Barroso-Luque constructs narratives inhabited by voices, characters, images, bodies and objects. She interweaves different mediums to create stories and spaces that oscillate between fantastic/real, character/texture. Multi-layered pieces appeal to the senses and invite audiences to imagine other worlds. Catalina also writes in English and Spanish, working with processes of performativity and translation.

Feronia Wennborg works across sound, performance, installation, music and digital media. Her practice draws from experiences of intimacy to explore possibilities of reimagination. Working with material recorded in everyday life, Feronia applies processes of transcription, translation and digital transformation to create haptic sonic constellations and environments. Feronia is currently a PhD fellow in Experimental sound practice at the Art Academy, University of Bergen.  

🪺

Blue Egg Lovechild is played three times a day​ between 12th–14th April: 

12.00–12.20

13.00–13.20

14.00–14.20

​Image: Courtesy of the artists. Blue Egg Lovechild was produced with support from Nordic Culture Fund, Radiophrenia Festival, and the Nordic Art Association. The piece was originally mixed at EMS.