+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

29

.

08

.

08

29

.

08

.

08

Arturas Bumšteinas

Arturas Bumšteinas kommer for å vise BLUR, et femkanlas videoarbeid basert på rulletekster og filmmusikk fra de fem filmene om Hannibal Lecter. Bumšteinas “blurrer” rulleteksten, både lydlig og visuelt. Det er et enkelt, men svært effektivt grep.

Ved å la avslutningssekvensen på filmene fremstå som utviskede ambienser, skapes en dvelen over Thomas Harris’ romanfigur som bygger ut de kjente tolkningene til Anthony Hopkins og Brian Cox. Det siste bildet, den siste lyden vi hører før vi forlater kinoen eller skrur av DVD-en, er strukket ut og gjort utydelig, som et minne eller et svakt avtrykk, men effekten er kanskje sterkere enn originalen? 

Arturas Bumšteinas er komponist og kunstner fra Lithauen. Han har utgitt 9 CD-er og vært representert i gallerier og festivaler over hele verden. Han har samarbeidet med bl.a. Jeff Surak, Jesse Glass, Borut Savski og Simon Wickham-Smith.

Prosjektet er et samarbeid mellom Galleri NEON, Fylkingen og Lydgalleriet.  

Arturas Bumšteinas is coming to show BLUR, a five-channel video work based on scrolling and film music from the five films about Hannibal Lecter. Bumšteinas "blurs" the scrolling text, both audibly and visually. It's a simple but very effective grip.

By letting the ending sequence of the films appear as oblivious ambiances, a dwarf is created over Thomas Harris's novel figure which builds the familiar interpretations of Anthony Hopkins and Brian Cox. The last picture, the last sound we hear before we leave the cinema or turn off the DVD, has been stretched out and made unclear, like a memory or a slight impression, but the effect may be stronger than the original?

Arturas Bumšteinas is a composer and artist from Lithuania. He has released 9 CDs and has been represented in galleries and festivals worldwide. He has collaborated with, among other things, Jeff Surak, Jesse Glass, Borut Savski and Simon Wickham-Smith.

The project is a collaboration between Gallery NEON, Fylkingen and Lydgalleriet.