+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

28

.

09

.

18

21

.

10

.

18

Cara Tolmie

Cancamon er bygd på fire sanger: Zabelle Panosians «Groung», «There is a Balm in Gilead» og «Blasé» av Jeanne Lee og Archie Shepp, og «Something’s Coming» av Jeanne Lee og Ran Blake. Hver av disse sangene er valgt på grunnlag av den spesifikke virkningen av lindring og absorpsjon på kroppen hennes.
Gjennom videoen Tolmie har laget til utstillingen, holdes samplingslyder fra sangene inne i kroppen hennes ved at hun bruker stram bevegelse og vokal til å føle seg gjennom begreper som ordet «balm» og hvordan det ordet kan forholde seg til den kvinnelige sangstemmen. I Tolmies beskrivelse av «Cancamon» er et hyl kjennetegnet som «et sted mellom et stønn, et fuktet skrik, en gammel ringetone og lyden av en fløytende vannkoker».

Cancamon er unnvikende samtidig krevende, men hovedsakelig dypt personlig. Stedene der verket ble filmet og redigert i Stockholm, er der Jeanne Lee både fremførte og spilte inn «The Golden Circle», en del av ABF (Workers Educational Association) og Borgarskolan, nå Sollévi-huset, et helse- og behandlingssenter. Valget om å bruke disse rommene reflekterer Tolmies ambisjon om plassering og kontekstualisering sammen med lydene hun både lytter til og utøver.

Cara Tolmie jobber i krysningsfeltet mellom performance, musikk og det bevegelige bildet. Det kunstneriske arbeidet hennes sonderer stedsspesifikke betingelser for performance, som vokalisering og bevegelse, som igjen kan føre til politisk og poetisk tilgang til fysiske, skriftlige og musikalske språk. Kunstnerisk samarbeid er en sentral de av Tolmies praksis. Hun jobber jevnlig med Paul Abbott som ULAPAARC; med kunstnerne Kimberley O’Neill / France-Lise McGurn; som en del av en kvintett med Will Holder / Paul Abbott / Seymour Wright og det vokale prosjektet DRANG med Mia Edelgart, Deirdre Humphreys, Katrine Gjerding og Anna Waerum. Tolmie er fra 2016 mottaker av Paul Hamlyn Foundation Award, et treårig kunstnerstipend.
Foto: Cara Tolmie.

Cancamon is built upon four songs - Zabelle Panosian’s «Groung», «There is a Balm in Gilead» and «Blasé» by Jeanne Lee and Archie Shepp and «Something’s Coming» by Jeanne Lee and Ran Blake. Each of these songs were chosen for their particular affective hold over the artist, their capacity to perpetually ‘work’ upon her body both in soothing, absorbing and intensive ways.  

Throughout the work she holds these samples within her body, using taut movements and vocality to feel through notions of the word ‘balm’ and how it might relate to the female singing voice. Within this particular attention is paid to the communication of the singing voice and its capacity to entice beyond comfortable listening. In her description of the performance, a cry is characterised as ‘somewhere between a moan, a dampened scream, an old dial up tone and the sound of a whistling kettle’.

Cancamon is elusive yet exacting, but mainly, deeply personal. The locations where the video work was shot are revisited Stockholm grounds where Jeanne Lee both performed and recorded – The Golden Circle, part of ABF (Workers Educational Association), and Borgarskolan, now Sollévi,-huset, a health and treatment centre. The choice of these spaces reflect Cara’s own mission to place herself meticulously within the context of the sounds she both listens to and performs.

Cara Tolmie works from within the intersections of performance, music and moving image. Her works probe the site-specific conditions of performance-making by finding ways to vocalise and place her body that access the political and poetic capabilities of physical, written and musical languages.

Collective practice is an intrinsic component of Cara’s ongoing work. She collaborates regularly as ULAPAARC with Paul Abbott; with artists Kimberley O’Neill / France-Lise McGurn; as a quartet with Will Holder / Paul Abbott / Seymour Wright; on collective vocal group DRANG with Mia Edelgart, Deirdre Humphreys, Katrine Gjerding and Anna Waerum.

Cara has also contributed to many other collective endeavours in facilitating events, pedagogic and expanded research practices. She is part of the editorial collective for Cesura//Acesso, a journal for music, poetics and experimental politics and is currently undertaking two funded research projects at Kungliga Konsthögskolan in Stockholm - Gender of Sound with Susanna Jablonski and The Glossary of the Event with Frida Sandström and Aleksei Borisionok. She was selected to be part of Mejan Residents at Kungliga Konsthögskolan in Stockholm 2015-16 and LUX Associate Artists Programme 2009-10. She is a recipient of the Paul Hamlyn Award 2016-19.

Photo: Cara Tolmie.