+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

24

.

02

.

23

02

.

04

.

23

Jenny Berger Myhre

Jenny Berger Myhres musikk kretser rundt personlig dokumentasjon og arkivering, intimitet, hukommelse, virkelighet og re-kontekstualisering. Hun jobber med lyd, video og foto og store deler av hennes praksis er fokusert på samarbeid. Lydverket hennes Chidoribashi er komponert med innhold fra feltopptak fra Osaka (2017) og Mexico City (2018) og med fiolin fremført og arrangert av Cisser Mæhl. Chidoribashi er kuratert av Julie Lillelien Porter i relasjon til utstillingene Re-Monument av Nina Sanadze og Smashing Monuments av Sebastián Díaz Morales.

Berger Myhres lydverk er skapt med feltopptak, fragmenter av melodier, datagenererte sekvenser, modulærsynth-sekvenser og lo-fi elektronikk — noe som resulterer i lydlandskap med referanser til både den elektroakustiske tradisjonen så vel som eksperimentell popmusikk. Berger Myhre søker å fjerne forventningene til dydige musikalske gester ved å fokusere på lydene i seg selv og de mentale bildene de produserer i oss. Hun er inspirert av lytting som en relasjonell handling og som en måte å koble seg til verden på.

PARABOL er et samarbeid med Kunsthall 3.14 der Lydgalleriet velger ut et lydverk til den parabolske høyttaleren plassert i Kunsthall 3.14s inngangsparti. PARABOL har et spesielt fokus på soniske verk som komplimenterer utstillingene i overetasjen ved å by på alternative ytringsformer.

Åpningstider Kunsthall 3.14 er tirsdag-søndag 12-17 og torsdag 12-20 > GRATIS INNGANG < Foto: Jenny Berger Myhre.

Jenny Berger Myhre's work revolves around personal documentation and archives, intimacy, memory, reality and re-contextualisation. As a multidisciplinary artist working with sound, video and photography, most of her practice is focused on collaborations. The piece for PARABOL, Chidoribashi, is composed by containing field recordings from Osaka (2017) and Mexico City (2018), with violin performed and arranged by Cisser Mæhl. The piece is curated by Julie Lillelien Porter in relation to the exhibitions Re-Monument by Nina Sanadze and Smashing Monuments by Sebastián Díaz Morales.

Berger Myhre's sound work is created with field recordings, fragments of melodies, computer generated sequences, modular synths and lo-fi electronics — resulting in soundscapes with references to both the electro-acoustic tradition as well as experimental pop music. Berger Myhre seeks to remove the expectations of virtuous musical gestures by focusing on the sounds in themselves, and the mental images they produce in us. She is inspired by listening as a relational act — a way to connect to the world and to other beings.

PARABOL is a collaboration with Kunsthall 3.14 , where Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits and offers a mode of address complementing the exhibitions in the main upstairs spaces.

Opening times Kunsthall 3.14 are Tuesday-Sunday 12-17 and Thursday 12-20 > FREE ENTRANCE < Photo: Jenny Berger Myhre.