+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

22

.

03

.

11

17

.

04

.

11

Christian Blom

Komponist Christian Bloms mekaniske mini-orkester bærer den persiske matematikeren al-Khowarizmis navn. En omskrevet versjon av navnet hans har blitt ordet algoritme, som i matematikk betyr en formel eller prosedyre. Al-Khowarizmi's mekaniske orkester består av bjeller, strenge, horn og fløyter. Disse instrumentene styres av små motorer som igjen styres av mikrokontroller og en datamaskin. Algoritmer i datamaskinen er der musikken tar form. Algoritmene gjør musikken i sanntid og komponisten er en tilrettelegger, en som utfordrer mulige måter å gå på.

Composer Christian Blom’s mechanical mini orchestra carries the Persian mathematician al-Khowarizmi’s name. A rewritten version of his name has become the word algorithm, which in mathematics means a formula or procedure. Al-Khowarizmi’s mechanical orchestra consists of bells, strings, horns and flute...s. These instruments are managed by small motors which in turn are controlled by microcontrollers and a computer. The algorithms in the computer is where the music takes shape. The algorithms make the music in real time and the composer is a facilitator, one that stakes out possible ways to go.

The exhibition is part of the Borealis Festival 2011.