+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

16

.

01

.

09

15

.

02

.

09

Bjørn Erik Haugen, Arnt Håkon Anesens, Bjørn Thomas Melhus, Therese Birkelund & Jørgen Karlstrøm, Raymond Inger Berge, Henrik Marstrander

Lydgalleriet er glade for å kunne presentere en gruppeutstilling med Ny Musikks Komponistgruppe. Komponister er vant til å forholde seg til spesialiserte lokaliteter, som f.eks. konsertsalen. I en galleri-sammenheng blir helt andre sider av kunstnerskapet belyst og publikum kan bli kjent med disse unge komponistene på en ny arena. Vi har kalt utstillingen Composers in Space, med henblikk både på det å trå ut i det ukjente og den nye romligheten komponistene her må forholde seg til.

Litt om de forskjellige arbeidene :Bjørn Erik Haugen har transkribert et intervju av Jean Baudrillard til piano. Et mekanisk flygel spiller av verket simultant med videoen. Baudrillard snakker om det han kaller den postmoderne regresjon av simulakra - i Haugens verk forsvinner meningen i ordene han sier, men blir til en ny opplevelse gjennom det symboltunge instrumentets klang.

Arnt Håkon Ånesens AORTA er en lydligjøring av det å eksistere innenfor en blodåre - selve urkraften i oss.

Bjørn Thomas Melhus lydsetter en hverdagslig scene - et middagsbord hvor alle objektene gir fra seg forskjellige lyder. 

Therese Birkelund og Jørgen Karlstrøm presenterer et komposisjonsverktøy hvor publikums bevegelser transformeres til lyd. De nye komposisjonene kan publikum ta med seg som en DVD.

Raymond Ingar Berge har sammen med kollega Krungleviicius fulgt den myteomspunnede kunstneren og mystikeren Amund I en kort periode av hans liv og fått muligheten til å dokumentere deler av hans liv på film.

Henrik Marstrander har laget en modell av et utsnitt av Oslo, og lydsatt forskjellige lokaliteter. Ved hjelp av hodetelefoner kan publikum lytte til stedene.

Lydgalleriet is pleased to announce a group exhibition with the Ny Musikk Composer Group. Composers are used to relate to specialized sites, such as concert hall. In a gallery context, completely different aspects of the artwork are highlighted and the audience can become familiar with these young composers in a new arena. We have called the exhibition Composers in Space, with a view both of the unfamiliar and the new romance composers here to relate to.