+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

18

.

03

.

07

18

.

03

.

07

Christian Blom

Det nest siste arrangementet i årets Borealisfestival finn stad eit steinkast og to kafear frå Domkirken – i Lydgalleriet i Østre Skostredet. Dette er Noregs einaste tempel for lydkunst som no held på å bli pussa opp. Denne tidlege søndagskvelden er det duka for ein heilt spesiell urpremiere der barokken får ei hovudrolle. Komponist Christian Blom har blitt solid inspirert av den franske store barokkmeisteren François Couperin og hans verk “25e ordre: La Visionaire” for cembalo. Inspirasjonen er utgongspunktet for ein variasjon for barokkensemble, video, dans og elektronikk med tittelen “Couperins Hode, Skulder, Kne og Tå”.

“Rørsler , lyd og bilete kan knyttast til same struktur og bytast ut med ein annan – og være ulike uttrykk for den samme strukturen,” skriv komponist Christian Blom i eit notat om verket. Utøvarar denne kvelden er blant dei beste på kvart sitt felt i Noreg: Frode Thorsen, Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Petter Steen, Alan Lucien Øyen og Christian Blom.

Produsert av Christian Blom og Bergen Barokk – med særskild stønad frå Norsk Kulturråd.

Og dei som ikkje fekk stykket med seg på søndag kjem det ei ny sjanse måndag 19 mars klokka 19:30. På nøyaktig same stad.

Lydgalleriet gives premiere to a work by Christian Blom. Blom is influenced by the French baroque composer Francois Couperin’s 25e ordre: La Visionaire. Couperin is the starting point for baroque variations and interpretations. Dance, video, electronics and a baroque ensemble.

Movements, sounds and visuals can relate to the same structure – they are interchangeable and may express the same structure differently” Christian Blom comments his work.Performers: Frode Thorsen, Hans Knut Sveen, Ellen Røed, Petter Steen, Alan Lucien Øyen og Christian Blom. ¨