+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

09

.

03

.

24

09

.

03

.

24

Zainab Aldehaimy, Luke Drozd, Anders Gogstad, Vibrant Matter, karina Sletten, Tumo Thamuku, Said Warya

Lydens interseksjonelle egenskaper kan oppleves denne dagen der Said Warya, Luke Drozd, Karina Sletten, Anders Gogstad og Vibrant Matter møter CD-biblioteket til Lydgalleriet møter Prøverommet møter Zainab Aldehaimy og Tumo Thamuku møter salg fra arkivet møter eksperimentelt radiostudio. Den direktesendte radiosendingen kan også lyttes til i Lydgalleriets lokaler, hvor kan du oppleve lydverket til Zainab Aldehaimy og malerier av Tumo Thamuku.

❦ Utsalg av cd'er, publikasjoner og plakater fra Lydgalleriets arkiv
❦ Live sets gjennom hele dagen komponert fra arkivet
❦ Utstilling, performance og kunstnersamtale
❦ Matcha og kaffe

Sendes direkte her www.verslib.re

12.00– Said Warya
12.45– Tumo Thamuku (performance)*
13.00– Luke Drozd
13.45– Karina Sletten
14.45– Anders G
15.30– Zainab Aldehaimy (samtale)*
16.00– Vibrant Matter

Om arrangørene:
Digital Signal er Lydgalleriets liveprogram og tar navnet sitt fra en platebutikk som eksisterte i Nygårdsgaten i Bergen i 1997. Platebutikken var utsalg og hang-out for elektronisk musikkinteresserte og tilstøtende uttrykksformer. Digital Signal står i samsvar med denne konteksten, der kunstnere inviteres til å  jobbe live med Lydgalleriets spesialbygde høyttaleranlegg, som er laget fra resirkulerte lydkunstprosjekter og har Bergens deiligste lyd.

Prøverommet er en plattform med en kontinuerlig 'open call' som har kjørt på BIT Teatergarasjen i 25 år. Programmet dukker opp på ulike arenaer gjennom sesongene med omtrent 10 arrangementer per år. Det er et rom for å prøve ut nytt kunstnerisk materiale foran et publikum, ved å bruke et hvilket som helst medium: visuelt, digitalt, dans, teater, poesi, musikk.

Vers Libre er en non-profit radiostasjon med base i Bergen og drevet av frivillige. Deres visjon er å dyrke et fellesskap ved å tilby en kulturelt mangfoldig radioplattform i Bergen ved å være inkluderende, tilby opplæring og være vertskap for sosiale aktiviteter. Vers Libre ble spesielt laget for DJ-er, podcastere og radioentusiaster som opplever mangel på trening og tilgang til utstyr.

Foto og plakatdesign: Oda Tungodden.

Digital Signal open day! The intersectional properties of sound can be experienced on this day where Said Warya, Luke Drozd, Karina Sletten, Anders Gogstad and Vibrant Matter meet Lydgalleriet's CD library meet Prøverommet meet Zainab Aldehaimy and Tumo Thamuku meet Lydgalleriet meet archive sales meet experimental radio studio.You can only experience the sound piece by Zainab Aldehaimy and paintings by Tumo Thamuku in Lydgalleriet's space, where you can also listen to the live radio broadcast.

❦ Sale of CDs, publications, and posters from the Lydgalleriet's archive
❦ Live sets throughout the day entirely composed from the archive
❦ Exhibition, performance and artist talk
❦ Matcha and coffee

Broadcasting live on www.verslib.re

12.00– Said Warya
12.45– Tumo Thamuku* (performance)*
13.00– Luke Drozd
13.45 – Karina Sletten
14.45– Anders G
15.30– Zainab Aldehaimy (conversation)*
16.00– Vibrant Matter

About the organisers:
Digital Signal is the live program of Lydgalleriet, taking its name from a record shop that existed on Nygårdsgaten in Bergen in 1997. The shop served as both a retail space and a hang-out for electronic music enthusiasts and related art forms. Digital Signal is in line with this context, where artists are invited to work live with Lydgalleriet's custom-built speaker system, made from recycled sound art projects, providing Bergen's most delightful sound.

Prøverommet is a platform with a continuous 'open call' that has been running at BIT Teatergarasjen for 25 years. The program appears at various venues throughout the seasons with approximately 10 events per year. It is a space for testing new artistic material in front of an audience, using any medium: visual, digital, dance, theatre, poetry, music.

Vers Libre is a non-profit radio station based in Bergen and run by volunteers. Their vision is to cultivate a community by offering a culturally diverse radio platform in Bergen, being inclusive, providing training, and hosting social activities. Vers Libre was specifically created for DJs, podcasters, and radio enthusiasts who lack training and access to equipment.

Photo and posterdesign: Oda Tungodden.