+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

25

.

03

.

09

05

.

04

.

09

Philip Tagney

Dette verket misbruker radioens feature-sjanger sine teknikker, for å skape en rekke helt nylig sammenlimte lydpanel. Hver dag i løpet av festivalen, vil jeg gjøre opptak av øvingene, og stille spørsmål til kunstnere som deltar på Borealis. Dette materialet vil jeg umiddelbart ta inn i et digitalt redigeringsverktøy, hvor dagens stykke skapes. Jeg stjeler de intime, prøvende lydene fra øvende musikere, legger til overhørte samtaler og ledende spørsmål, før jeg rører de forskjellige delene sammen. Collage, montasje, abrupte kutt og stillhet vil bli brukt for å geleide deg inn i øvingens drømmerom – et rom fylt av forestillinger og lek, av forsøk og feil. Er det en trombone, eller skrapingen av en stol? Utøverne vil snakke om deres frykt for fremførelsen, deres nervøsitet, deres drømmer og fantasier om suksess ... på norsk, et språk jeg ikke behersker.

– Philip Tagney, produsent i BBC-Radio

 

Utstillingen er et samarbeid med Borealis

This piece misuses the techniques of radio feature-making to construct a number of freshly-pasted panels of sound. Each day of the festival, I will be recording a different rehearsal by artists taking part in Borealis, and asking the musicians questions. This material will be rushed straight into a digital editor, and used to create that day’s piece: Stealing the intimate, private and tentative sounds from musicians rehearsing, adding overheard conversations, asking leading questions, and then mangling the results. Collage, montage, jump-cuts and silence will be employed to ease you into the dreamspace of rehearsal – a space of imagining and playfulness, of try-outs and mistakes. Is that a trombone, or did someone scrape a chair on the floor? Players will talk of their fears of performance, their anxiety, their dreams, their fantasies of success.

In collaboration with Borealis.