+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

06

.

03

.

20

07

.

03

.

20

Beatrice Dillon, Keith Harrison

Fredag 6. mars kl. 17:00

Lørdag 7. mars kl. 17:00 og 19:00

Billetter 150,-/ Student/BLC/nyMusikk/BT: 100,-

Lydgalleriet slår seg igjen sammen med Borealis og presenterer verket Ecstatic Material av musiker og produsent Beatrice Dillon og kunstner Keith Harrison. Verket kombinerer lyd og materie i en felles utviklet installasjon som mobiliserer alkymiske aspekter av hverdagen i en blandet sensorisk serie med elastisitet, interferens og reaksjon. 

Dette liveeksperimentet med lyd og stofflighet kjøres gjennom et modulbasert system bestående av formbare materialer, lys og flerkanals lyd konstruert, koreografert og diffusert live på Lydgalleriet. Med bakgrunn i Keith Harrisons kjente arbeider med transformert råmateriale, og Beatrice Dillon sine rytmiske datakomposisjoner, bringer dette modelérkitt-pumpende høyttalersysstemet og denne lydsammensmeltningen frem hverdagens eufori i en fargerik drakt av elastisitet, forstyrrelser og reaksjoner.

Eller i Keiths egne ord: «Et live-eksperiment der våre respektive systemer blir satt i bevegelse for å vri på lyd og materialer. Vi har en overordnet struktur, men har lagt inn muligheter for å kunne reagere på det som skjer etter hvert som vi akkumulerer mer materiale». Beatrice legger til: «Jeg er interessert i å skape en følelse av en fysisk, taktil tilstedeværelse gjennom lyd, en som støter inn og smitter over i Keiths skulpturer. Jeg er spent på den uoversiktlige fysikaliteten i dette prosjektet, på å utforske ulike romlige muligheter, og respondere på de forskjellige begrensningene på visningsstedet».

Musikk: Beatrice Dillon

Installasjon: Keith Harrison

Presentert i samarbeid med Borealis- en festival for eksperimentell musikk, produsert av Lydgalleriet. Foto: Dom Moore. 

Friday 6th March 5.p.m.

Saturday 7th March 5 & 7 p.m.

Tickets: NOK 150,-/Student/BLC/nyMusikk/BT: NOK 100,-

Joining forces with Borealis once more, Ecstatic Material combines spatial sound and viscous, sticky substances in a unique work that is both visual and sonic, created by musician and producer Beatrice Dillon and artist Keith Harrison. The work combines sound and matter in a jointly developed installation, summoning alchemical aspects of everyday life into a mixed sensory series of elasticity, interference and reaction.

This live experiment with sound and substance will be conducted through a modular system made up of malleable materials, light and multi-channel audio which is constructed, choreographed and diffused live at Lydgalleriet. Stacks of generic plastic packing crates fused with car speaker cones are filled with multicoloured gloop that moves and changes as experimental sound is fed through them, creating a constantly evolving choreographed performance landscape. Drawing upon Keith Harrison’s renowned art practice transforming raw materials and Beatrice Dillon’s rhythmic computer music compositions, this jointly developed palette of playdoh pumping sound system and sound synthesis summons the euphoric aspects of the everyday in a mingled sensory suite of elasticity, interference and reaction.

Or as Keith defines it: «A live experiment in which our respective systems are set in motion, bending sound and material. We have an overall structure but have factored in a capacity to react to what’s happening, the project progresses and material accumulates». Beatrice remarks: «I’m interested in creating a sense of a physical, tactile presence through sound, one that bumps into and spills over into Keith’s sculptures. I’m excited by the messy physicality of this project, exploring different scale and spatial opportunities and responding to the different constraints of each site».

Music: Beatrice Dillon

Installation: Keith Harrison

Presented in collaboration with Borealis- a festival for experimental music, produced by Lydgalleriet. Photo: Dom Moore.