EN

/

NO

31

.

10

.

07

18

.

11

.

07

Jean-Pierre Gauthier, Lasse Marhaug, Lise Herland, Audun Eriksen, Espen Sommer Eide, Bjørnar Habbestad, Golden Serenades, Jørgen Larsson, Kristoffer Myskja

Jean-Pierre Gauthier (CA) er kommet til Bergen for å sette opp en ny utgave av Effondrements/Crash i Lydgalleriet. Gauthier lager underlige og underfundige kinetiske installasjoner av hverdagsmaterialer, vanligvis av ting han finner i nærheten av utstillingsstedet. Effondrements/Crash fyller hele første etasje i Lydgalleriets østre avdeling med svevende, dansende og sirklende bøtter og lokk blant flyvende isoporkuler.

Jean-Pierre Gauthier (CA) has come to Bergen to set up a new edition of Effondrements / Crash at Lydgalleriet. Gauthier makes strange and subtle kinetic installations of everyday materials, usually of things he finds near the exhibition site. Effondrements / Crash fills the entire first floor of Lydgalleriet's eastern section with hovering, dancing and circling buckets and lid among flying isopor balls.