+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

10

.

14

01

.

11

.

14

Two Ruins: A Voyage to Arcturus, Stephan Meidell & Birk Nygaard: Dialogues Prologue, Marieke Verbiesen: Mayhem Machine

Velkommen til utstillingsåpning og konsert: EKKO FESTIVAL NR.11!

«EKKO UNTITLED» PRESENTERER:

«A VOYAGE TO ARCTURUS» TWO RUINS

«DIALOGUES PROLOGUE» STEPHAN MEIDELL & BIRK NYGAARD

«MAYHEM MACHINE» MARIEKE VERBIESEN

Etter utstillingsåpningen fremføres bestillingsverket «ANALOGIKK» av FLØ, RATKJE, RISHAUG og TAFJORD.

Utstillingen står t.o.m. søndag 2. november

Åpent tors - søn kl. 12. 00 - 17.00

*Også åpent under konsertene.

Fri adgang til både utstillingen og konserten.

Kvelden fortsetter med EKKO-program: http://ekko.no/

_________________

Skotske Two Ruins jobber i grenselandet mellom skulptur, lydkunst og performance, og kommer til Ekko med installasjonen «A Voyage to Arcturus» som undersøker slektskapene mellom film, installasjon, språk og lyd.

I «Dialogues Prologues» stiller multimedieskulptør Birk Nygaard ut to veggur, programmert til å interagere med musikk fra Stephan Meidell sitt bestillingsverk «Dialogues Prologues» for BEK.

Marieke Verbiesen sin «Mayhem Machine» er et audiovisuelt instrument som lar deg komponere, spille og destruere via dets bildeplan, for så å skape nye narrativ ved å bruke lyd, lys, fysiske objekt og animert video.

Welcome to the exhibition opening and concert: EKKO FESTIVAL NO.11!

«EKKO UNTITLED» PRESENTS:

«A VOYAGE TO ARCTURUS» TWO RUINS

«DIALOGUE PROLOGUE» STEPHAN MEIDELL & BIRK NYGAARD

«MAYHEM MACHINE» MARIEKE VERBIESEN

After the exhibition opening, the commissioned piece "ANALOGIKK" is performed by FLØ, RATKJE, RISHAUG and TAFJORD.

The exhibition is open until Sunday, November 2nd

Open thurs - son at. 12.00 - 17.00

* Also open during the concerts.

Free admission to both the exhibition and the concert.

The evening continues with the EKKO program: http://ekko.no/

_________________

Scottish Two Ruins works in the border between sculpture, sound art and performance, and comes to Ekko with the installation "A Voyage two Arcturus" which investigates the relationships between film, installation, language and sound.

In Dialogue Prologues, multimedia sculptor Birk Nygaard puts out two walls, programmed to interact with music from Stephan Meidell's "Dialogues Prologues" order for BEK.

Marieke Verbiesen's "Mayhem Machine" is an audiovisual instrument that lets you compose, play and destroy through its image plan, creating new narratives using sound, light, physical objects and animated video.