+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

17

.

01

.

14

23

.

02

.

14

Alvin Lucier, curated by Carsten Seiffarth

I Empty Vessels fra 1997, er åtte glassbeholdere, vaser og andre kar i ulike former og størrelser står i rekke plassert på hver sin pidestall. Lyden som fanges av mikrofoner plassert inni beholderne sendes til høyttalere og lager akustisk feedback, som igjen skaper resonans inne i beholderne. Beholdernes form, i tillegg til publikums tilstedeværelse i rommet, skaper forandringer i lydlandskapet.

Alvin Lucier (f. 1931) er en amerikansk legende innen komposisjon og lydkunst. Han er komponist og lydkunstner som utforsker akustiske fenomener og auditiv persepsjon. Som musikkprofessor ved Wesleyan University var Lucier medlem av det innflytelsesrike Sonic Arts Union. Mye av hans arbeid er påvirket av vitenskap og utforsker de fysiske egenskapene til lyden, som resonans i rom og overføring av lyd gjennom fysiske medier. Lucier har gjennom utforskning av lydens akustiske og psykoakustiske egenskaper på mikronivå vært en nøkkelperson innenfor elektroniske musikkens utvikling, blant annet gjennom den toneangivende avantgarde gruppen Sonic Arts Union.

Realisert av Nicolas Collins. Kuratert av Carsten Seiffarth. Produsert i samarbeid med Atelier Nord.

Empty Vessels (1997) belongs to a series of works in which Alvin Lucier studies the resonance characteristics of the smallest interior spaces. He has placed eight glass water containers and vases on pedestals along one of the space’s walls. Microphones are placed in the openings of the empty vessels, and each is rooted through limiters to speakers. The eight loudspeakers are positioned exactly opposite, along the facing wall. The amplifier in each microphone-loudspeaker system is selected in such a way that each strand of feedback is marked by the resonant characteristics of the respective vessel. This creates a controlled feedback field of resonant tones and their interferences in the gallery space. When entering the field, the visitor disrupts the delicate balance of the system, creating new feedbacks with unexpected frequencies. Even a small head movement is enough to hear a multifaceted, fluctuating spectrum of pitches.

Realization: Nicolas Collins and curator: Carsten Seiffarth. Produced in collaboration with Atelier Nord.