+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

31

.

10

.

12

03

.

11

.

12

David Toop, Christoph Cox, Raoul Mörchen, Anne Hilde Neset, Seth Kim- Cohen, Salomé Voegelin, Helga de la Motte-Haber, Christina Kubisch, Kabir Carter, Edwin van der Heide, Tore Honoré Bøe, Carsten Seiffarth, Seth Cluett, Nicole Gingras, Maia Urstad, Rolf Sachsse, Per Platou, Joost Fonteyne, Anne Marthe Dyvi, Daniela Cascella, Asbjørn Tiller, Sarah Cook, Signe Lidén, Julia Gerlach, Aernoudt Jacobs, Lars Mørch Finborud

En konferanse om presentasjon, dokumentasjon og arkivering av lydbasert kunst, i samarbeid med det europeiske lydkunstnettverket Resonance.

Den lydbaserte samtidskunsten har utviklet seg til å dekke en lang rekke forskjellige uttrykk og praksiser som blant annet inkluderer performance, installasjon, skulptur, elektronisk kunst, kinetisk kunst og musikk. Fra å være et eksperimentelt felt i opposisjon til både konsertsalen og gallerirommet, har feltet utviklet sin egen tradisjon med visningsformater og kuratorer verden over som er dedikert til produksjon og presentasjon av lydkunst. 

Det er et voksende antall kunstnere i feltet og en bred utvikling av ny kunst hvor lyd eller relasjoner til lyd er en grunnleggende bestanddel. Lydkunstnens flyktige natur gir grobunn for en diskusjon om hvordan en kan bevare dem for ettertiden og hvordan man skal presentere dem for samlere og museer.

• Kan lydkunsten bare oppleves gjennom dokumentasjon og rapporter fra ørevitner i ettertid, eller finnes det andre strategier for å styrke båndene til fortiden?
• Er denne kunsten i sin natur og ideologi umulig å transportere, samle og re-installere, eller har den et potensiale i mer tradisjonelle kunstsamlinger og museer?
• Trenger vi en ny formidlingspraksis og nye visningsformer for å samle og presentere denne typen kunst eller er det mulig innenfor allerede eksisterende strukturer og organisasjoner?

Ephemeral Sustainability tar opp disse spørsmålene med foredrag, panelsamtaler, performancer og konserter med ledende formidlere, kunstnere, kuratorer og tenkere innen feltet, med blant andre Helga de la Motte-Haber, Christina Kubisch, David Toop, Carsten Seiffarth, Seth Kim-Cohen, Stian Westerhus, Anne Hilde Neset, Lars Mørch Finborud, Asbjørn Tiller og Per Platou.

Konferansen er støttet av Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Nordisk Kulturfond og EU Culture Program og produsert av Lydgalleriet i samarbeid med Resonance-nettverket, PNEK, BEK, Stiftelsen 3.14 og Galleri S12.  

Billetter kan kjøpes i døra eller på www.billettservice.no, og inkluderer vegansk buffet på lørdag. 

Dagspass kr 225,– 

Konferansepass kr 500,–

Konferansepass+ EKKO de dagene konferansen pågår kr 750,– (med en liten avgift kommer i tillegg). 

A conference about presenting, documenting, collecting and archiving sound based contemporary art.

The field of sound based contemporary art has grown to encompass a large number of practices that include amongst others, performance, installation, sculpture, electronic art, kinetic art and music. From being an experimental field in opposition to both the concert arena and the gallery context, it has developed its own tradition with galleries and curators around the world dedicated to its production and presentation.

There are a growing number of emerging artists working in the field and a vast development of new art concentrating on issues related to sound, and responding to various sites and contexts. Because of the ephemeral nature of many of these art works, the discussion rises on how to preserve them for the past and how to present them to collectors and museums.

Ephemeral Sustainability discusses these questions through presentations, panel conversations, performance and concerts with leading professionals in the field.

• Is it only through documentation and ear witness reports that this art can be appreciated in hindsight, or are there other strategies to strengthen the bonds to the past?

• Is this field of art in its nature and ideology impossible to transport, collect and re act, or does it have a potential in more traditional art collections and museums?

• Do we need a new practice and new venues to collect and present this art or is it possible within the frames of already existing structures and organisations?

The conference Ephemeral Sustainability will look at these questions from different angles. Over three days a number of lectures and conversations will follow discussions and examples of “good practice” and possible standardisations. The content of the conference will take advantage of the Resonance network.