+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

13

.

01

.

19

13

.

01

.

19

Thorolf Thuestad, Alwynne Pritchard, Jostein Gundersen

Søndag 13. januar 19:00, gratis entrée!

Velkommen til fremvisningen For one – For many, en Neither Nor produksjon som består av kinetiske skulpturer, omsluttende lyd og fysisk teater. I For one – For many opptrer åtte kinetiske skulpturer sammen med blokkfløytist Jostein Gundersen, etterfulgt av et alternativt fysisk univers i Alwynne Pritchards Vitality Forms 7 før vi møter den siste av sin sort i Heart(nothing) – ambisonisk lyd og kinetisk skulptur.

Thorolf Thuestad jobber i et utvidet komposisjonsfelt i krysningen mellom musikk, lydkunst og skulptur. En sentral inspirasjon i hans arbeid er undersøkelser av prosessene vi bruker for å oppfatte og interagere med andre mennesker, og hvordan de kan overføres til hvordan vi oppfatter og interagerer med objekter, dyr eller maskiner. I sin musikk og sine opptredener utforsker Alwynne Pritchard forholdet mellom musikalske uttrykk og fysisk stemme og kropp. Hun har jobbet som skuespiller, vokalist og utøver i en rekke internasjonale scenekunstproduksjoner, i tillegg til å skape og utvikle koreografi for sine egne arbeider. Jostein Gundersen er en blokkfløytist med interesse for eksperimentelle og improviserte uttrykksformer. Han er grunnlegger og leder av ensemblet Currentes, som arbeider med repertoar og improvisasjonsformer fra middelalder, renessanse og barokk, i tillegg til å samarbeide med komponister om nye uttrykksformer.

Foto/grafikk: Thorolf Thuestad.

Welcome to the performance For one – For many, a Neither Nor production with kinetic movement, surround sound and physical performance in collaboration with Lydgalleriet and the University of Bergen. Performance starts at 7 pm; encounter the many stories told by eight kinetic sculptures and one human performer in For one – For many. Then experience an alternative physical reality in Alwynne Pritchard's Vitality Forms 7, and finaly meet the last and first of its kind in Heart(nothing).

As a composer, Thorolf Thuestad operates in an extended field of composition in the crossing point between musical expression, sound art and sculpture. He often employs audiovisual, sculptural or kinetic elements in his compositional works. A central inspiration in Thorolf's current work is the investigation of how the processes we use for perceiving and interacting with other people are seemingly fluently transferred to how we perceive and interact with objects, animals or machines. In her music and performances, Alwynne explores relationships between musical expression and the human voice and body. She has appeared as an actor, vocalist and physical performer in a number of stage productions, as well as directing and developing choreography for her work. Jostein Gundersen is a recorder player specially interested in experimental and improvised forms of expression. He is the founder and leader of the ensemble Currentes working with middle age repertoire and improvisational practices from the middle age and baroque periods as well as collaborating with contemporary composers on new forms of expression.

Photo/image: Thorolf Thuestad.