+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

20

.

01

.

17

05

.

02

.

17

Knut Vaage, Sissel Lillebostad, Thorolf Thuestad

For stadig å bli er et korverk for 15 adskilte stemmer som omhandler lytting og avstand. Verket på Lydgalleriet baserer seg på opptak fra en konsert på Bergen ofentlige bibliotek, der sangere i koret Gneis fremførte For stadig å bli for et vandrende publikum. Stykket utforsker grensene for sansing (lytting), respons og samhandling utstrekt i tid og rom. Sangerne hørte bare en eller to av de andre i fremføringen, sangen vandret slik mellom de som en forsinket impuls, skubbet videre med ørsmå endringer. 

På konserten gjorde avstandene at stemmene ble forskyøvet ut av likevekt, så det vanligvis synkrone koret var i ubalanse. En og en stemme sang, nesten isolert, sin del av partituret, med visshet om at dette var sangeren sin individuelle stemme. Stemmene vil ikke kunne høyres likt, samtidig. Alt avhenger av hvor du står i rommet.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Bergen kommune og Bergen senter for elektronisk kunst.

Foto: Jiska Huizing/Lydgalleriet.

For stadig å bli is a criterion for 15 separate voices. The piece discusses notions such as listening and distance, and is based on recordings from a concert in Bergen public library, where singers in the choir "Gneis" performed for a wandering audience.

The piece explores limits of sensation (listening), response and interaction extensively in time and space. The singers heard only one or two of the other singers in progress, the song wandering between them as a delayed impulse, pushing forward with tiny changes. In Lydgalleriet, the installation with all 15 voices is installed in a soft, compact space, with 15 loudspeakers playing one voice each. 

The project is supported by Arts Council Norway, Bergen city council and Bergen Center for Electronic Art.

Photo: Jiska Huizing/ Lydgalleriet.