+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

12

.

20

14

.

02

.

21

Kobie Nel

Teach me half the gladness

That thy brain must know,

Such harmonious madness

From my lips would flow

The world should listen then, as I am listening now. 

  To a Skylark by Percy Bysshe Shelley, 1820

Harmonious Madness er en utvidelse av lydmaterialet fra Nels levende utstilling, Apple Puma, på Bergen Kjøtt i 2018. Apple Puma ga et midlertidig hjem til 28 kanarifugler som ble "fargefôret" gjennom utstillingen. Nel observerte og spilte inn sangfuglens vokal som utspant seg i løpet av utstillingen, fascinert av deres instinktive, territoriale og seksuelle vokalsignalisering til hverandre i løpet av sesongen.

Kobie Nel (f. 1984, Sør-Afrika) er en kunstner basert i Bergen, Norge. Hun jobber med installasjon, fotografering, tekst og kunstnerisk forskning. Hun lager iscenesatte installasjoner for publikum og seg selv som undersøker, provoserer og ganske enkelt øker bevisstheten om dette betingede universet vi befinner oss i.

---

PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som medieres gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14.

Teach me half the gladness

That thy brain must know,

Such harmonious madness

From my lips would flow

The world should listen then, as I am listening now. 

  To a Skylark by Percy Bysshe Shelley, 1820

Harmonious Madness is a sound piece extension from Nel’s living exhibition, Apple Puma, in Bergen Kjøtt during spring in 2018.  Apple Puma was a living,  staged installation that provided a temporary home to 28 canary songbirds whose true colour is dull, but whose ‘neutral’ colour is a shade of yellow achieved through dietary additives. This practice, in the parlance of avian breeding, is known as ‘colour feeding.’

Nel observed and recorded the songbird vocals that unfolded over the weeks of the exhibition, fascinated by their instinctive, territorial and sexual vocal signalling to each other during the seasonal change.

Kobie Nel (b.1984, South Africa) is an artist based in Bergen, Norway. She works in installation, photography, text and primarily research. She creates staged installations for the audience and herself too, that probe, provoke and simply raise awareness of this contingent universe we find ourselves in.

---

PARABOL – in collaboration with Kunsthall 3.14 – Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits, and offers a mode of address corresponding with the exhibitions in the main upstairs spaces.