+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

20

.

11

.

08

30

.

11

.

08

Catherine Bolduc, Jean Carn & Larry Levan, Mai Hofstad Gunners & Ryuichi Sakamoto, Bjørn-Kowalski Hansen, Kristian Nordhøy, Martin Skauen, Sex Tags, Øystein Aasen

Til forskjell fra de fleste kjente utopier er Arkadia også et faktisk sted. Gjennom antikken, renessansen og klassisistisk kunst har den greske regionen blitt brukt som symbol på en pastoral perfeksjon preget av balanse og harmoni. Den mest kjente fremstillingen av Arkadia i kunsthistorien er den franske klassisisten Nicolas Poussins maleri Et in Arcadia ego (1637-38) som på tross av å være et konvensjonelt memento mori også er preget av en atmosfære av munter nostalgi og undring.

Holiday in Arcadia er en gruppeutstilling som kombinerer arbeider som spiller på forestillinger om et annet sted. Uten den ideologiske bagasjen som hefter ved ordet «utopia» er Arkadia stedet vi kan forestille oss og drømme om; som diskokulen eller lysekronen oppunder taket, drømmen om den perfekte beat, om det ultimate sjeldne musikkopptaket ingen tidligere har hørt, telefonsamtalen vi har ventet på, eller den dagen da alle tårn og spir vil lette som raketter og forsvinne ut i verdensrommet.

Arkadia er hverken her og nå eller på den andre siden. Det er et sted som er mulig å få tilgang til, som vi kan få søke oss til når vi ønsker og når vi har behov for det, men som vi likevel benytter mest som om det ikke var et faktisk sted, som et tegn på eller hint om noe som er mulig. Situasjoner eller tilstander som ikke nødvendigvis er verken utenomjordiske eller fullkomne, men som har et snev av magi knyttet til seg.

Kuratert av Erlend Hammer.

Unlike most famous utopias, Arkadia is also an actual place. Through ancient, Renaissance and classical art, the Greek region has been used as a symbol of a pastoral perfection characterized by balance and harmony. The most famous production of Arcadia in art history is the French classist Nicolas Poussin's painting An in Arcadia Ego (1637-38) which, despite being a conventional memento mori, is also characterised by an atmosphere of cheerful nostalgia and wonder.

Holiday in Arcadia is a group show that combines works that play on performances about another place. Without the ideological luggage that reads the word «utopia», Arcadia is the place we can imagine and dream about; like the disco ball or chandelier up the ceiling, the dream of the perfect beat, the ultimate rare music recording no one heard before, the phone call we've been waiting for, or the day when all the towers and spikes will lighten like rockets and disappear into space.

Arcadia is neither here nor now nor on the other side. It is a place that is possible to access, which we can seek for when we want and when we need it, but as we still use it as if it was not an actual place, as a sign of or hint about anything that's possible. Situations or conditions that are not necessarily neither extraterrestrial nor perfect, but which have a tinge of magic attached to them.

Curated by Erlend Hammer.