+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

27

.

09

.

21

30

.

09

.

21

Sammen med BEK arrangerer Lydgalleriet et to-dagers kurs i høyttalerbygging. I løpet av de to dagene vil kunstner Roar Sletteland og lydingeniør Paal Rasmussen demonstrere mulighetene for å bruke høyttalere i kunstverk og hvordan man kan bygge sin egen høyttaler tilpasset formålet.

Estetikk, teknikk og hensikt går hånd i hånd i dette kurset. Som deltaker får du innsikt i hvordan høyttalere virker, og hvilke muligheter og begrensninger høyttaleren har i en kunstnerisk kontekst. Kurset ledes av Roar Sletteland, kunstner og konstruktør av lydskulpturer, og Paal Rasmussen, lydingeniør og konstruktør av HiFi-høyttalere.

Gjennom kursets to dager lærer du å bygge høyttalere til bruk i kunstnerisk praksis. Kurset tar utgangspunkt i deltakernes behov og interesser. De som ønsker det, kan komme i gang med å konstruere en høyttaler til bruk i egne prosjekter.

-Datoer: 27. og 30. september kl. 12-17
-Sted: BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, C. Sundts gate 55
-Kursavgift: NOK 500,-
-Påmelding til bek@bek.no senest 13. september. Begrenset antall plasser – fortløpende påmelding!

Foto: Paal Rasmussen.

Together with BEK Lydgalleriet will be organising this two-day workshop in creative speaker building. Over two days, artist Roar Sletteland and acoustic engineer Paal Rasmussen will demonstrate the possibilities for using loudspeakers in works of art, and how to make your own custom-built speaker.

Aesthetics, engineering and purpose all come together in this course. As a participant, you will gain insight in how speakers work, as well as the possibilities and limitations of loudspeakers in an artistic context. The course is led by Roar Sletteland, artist and constructor of sound sculptures, and Paal Rasmussen, acoustic engineer and constructor of HiFi-speakers.

Through the two-day course, participants learn to build speakers for use in artistic practice. The course will focus on what the participants need and what they are into. Those who wish to do so, may start constructing a speaker for use in their own projects.

-Dates: 27 and 30 September from 12–17
-Location: BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, C. Sundts gate 55
-Fee: NOK 500,-
-Sign-up to bek@bek.no by 13. September. Limited number of spots – first come, first served!

Photo: Paal Rasmussen.