+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

08

.

12

.

06

08

.

12

.

06

HC Gilje, Jeff Carey, Lise Herland, Habbestad&Larsson

Fredag 8. desember er det klart for Lydgalleriets Jule-soirée med papirinstrumenter, ødelagte telefoner og en ambisonisk verdenspremiere. Medvirkende er blant andre Jørgen Larsson, Bjørnar Habbestad, Jeff Carey og HC Gilje.

Etter den prisnominerte utstillingen HøstLyd tidligere i år, er det klart for årets siste evenement i Lydgalleriet. Fredag kl.20:00 inviterer det nystartede, ennå ikke offisielt åpne, galleriet til en soirée med blant annet en ambisonisk verdenspremiere av den amerikanske komponisten Jeff Carey. I Blueshift tar han ibruk de romlige mulighetene som ligger i den avanserte ambisonske teknologien og 14 høyttalere.

Bjørnar Habbestad og Jørgen Larsson har tatt med seg telefonrester fra det komplekse prosjektet TelArt_automat, som nylig gjestet Stavangerbiennalen Article. Med et virrvarr av ødelagte og modifiserte telefoner bygger de opp en lydlig skulptur av stemmer, klikking og nummerskive-scratching.

Sammen med en video-lyd sequencer av kunststipendiat HC Gilje, Lise Herlands lydinstallasjon Ketchup og sennep og Alwynne Prichards julepapirstykke Wrap, utgjør dette årets jule-soirée fra lydgalleristene.

Arrangementet varer fra kl 20:00 –23:00. Lydgalleriet finner du i Østre Skostredet 3 i Bergen. Robot kommer fra nabokvartalet for å selger plater og det blir servering av mer eller mindre sesongrelaterte fødevarer.

On Friday 8th December, it is time for Lydgalleriet's Christmas soirée with paper instruments, broken phones and an ambisonic world premiere. Contributors include Jørgen Larsson, Bjørnar Habbestad, Jeff Carey and HC Gilje.

After the award-nominated exhibition HøstLyd earlier this year, it is ready for the last event of the year at Lydgalleriet. Friday at 8pm, the newly launched, yet not officially open, gallery, invites to a soirée with, among other things, an ambitious world premiere by American composer Jeff Carey. In Blueshift, he brings into use the spatial possibilities that lie in the advanced ambisonic technology and 14 speakers. Bjørnar Habbestad and Jørgen Larsson have brought along phone remains from the complex TelArt_automat project, which recently visited the Stavanger Biennial Article. With a jumble of broken and modified phones, they build up an audible sculpture of voices, clicking and dial-scratching. Along with a video-audio sequencer by art fellow HC Gilje, Lise Herland's sound installation Ketchup and Mustard, and Alwynne Prichard's Christmas paper piece Wrap, this year's Christmas soirée from the sound gallerists.