+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

12

.

03

.

15

12

.

03

.

15

Thorolf Thuestad, Natasha Barrett, Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bethan Parkes

Thorolf Thuestads verk Korpus betrakter en kropp med dens lidelse og glede, pust og blod. Det er disharmonisk og absurd, eiendommelig og uhåndgripelig.

På denne konserten blir publikum omringet av 27 høyttalere og får høre verk av bergensbaserte komponist Thorolf Thuestad med flere. Konserten er en del av prosjektet MULTI, som presenterer og utvikler musikk for 3D-audio med fokus på ambisonics-formatet.

MULTI er et samarbeidsprosjekt mellom Lydgalleriet, Bergen senter for elektronisk kunst og det Oslo-baserte ensemblet Electric Audio Unit. MULTI vil presentere og produsere verk for flerkanals audio, samt utvikle teknologi og kompetanse innen dette feltet. Prosjektet består av konserter, bestillingsverk og workshops. Korpus har tilsynelatende orden og uorden – presentert i strålende 3D-lyd.

Thorolf Thuestad’s piece Corpus observes the human body with its pain and pleasure, breath and blood. It is discordant and absurd, curious and untouchable.

In this concert the audience will be surrounded by 27 loudspeakers playing works by Bergen based composer Thorolf Thuestad and others. The concert is part of the project MULTI which presents and develops music for 3D audio, focusing on ambisonics.

MULTI is a collaboration between Lydgalleriet, Bergen Center for Electronic Art and the Oslo based ensemble Electric Audio Unit. Together they aim to present and produce works for multichannel audio as well as developing technology and skills in the field. The project includes concerts, commissions and workshops. Corpus has apparent order and disorder – presented in glorious 3D sound.