+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

25

.

11

.

05

25

.

11

.

05

Lydgalleriet

Fredag 25. november blir kjøpesenteret Galleriet omgjort til et lydgalleri. Den nystartete kunstnergruppen Lydgalleriet og kjøpesenteret med sammenfallende navn gir byens handlende borgere en unik lydopplevese midt i beste julerushet. Kunstmuzak Inc. er Lydgalleriets aller første fellesprosjekt og kjøpesenterets nyinstallerte lydanlegg vil få en helt unik jomfrutur gjennom kunstmuzakens vidunderlige verden.

De siste månedene har det vært mye snakk om visuell forsøpling i offentlige rom og Bergen har nettopp gjort et bevisst valg om å minimere slik forsøpling. I skyggen av reklameplakatene finnes også en annen offentlighet nemlig den som har å gjøre med hvilke lyder som omgir oss til enhver tid. Lydgalleriet ønsker nå å sette fokus på våre lydlige omgivelser gjennom Galleriets nyinstallerte lydanlegg. Er det mulig å påvirke adferd ved hjelp av lyd og hvordan kan man legge til rette for lydomgivelser som gjør hverdagen mer behagelig? Er det mulig å bruke et kjøpesenter som visningssted for lydkunst? Det er slike spørsmål Kunstmuzak Inc. – heismusikk med sjel skal forsøke å finne ut av.

Prosjektet er bygget opp rundt ulike former for lyd som på en eller annen måte tematiserer fenomenet omgivelseslyd- et tema som har vært hyppig behandlet opp gjennom forrige århundres musikkteori. Fra Erik Satie til det amerikanske selskapet Muzaks heismusikk og 90-tallets ambiente elektronika har musikk som lydteppe vært noe mange har interessert seg for. Bakgrunnsmusikk kaller man det ofte i en nedsettende vending og selv om mye av denne musikken tåler å lyttes til i mer konsentrerte omgivelser så vil vi undersøke hvordan den faktisk fungerer dersom vi bevisst prøver å gjøre den til nettopp bakgrunnsmusikk.

Vi presenterer eksempler på glattprodusert easy listening side om side med samtidsmusikk og nyere elektronisk musikk. Vi vil forsøke å pirke borti grensene for hva som passer inn i denne typen setting. hva skjer for eksempel hvis et stykke følelsesladet filmmusikk spilles av noen ganger på rad? Vil Galleriets gjester oppleve emosjonelle innsikter og haste avsted for å rydde opp i brukne relasjoner? Håpet er at det skal være mulig å finne frem til en balanse som fungerer som kilde til estetiske erfaringer uten at det går på bekostning av de faktiske ærender lytterne egentlig er ute på. I samarbeid med Galleriet ønsker vi velkommen til en annerledes handledag og en annerledes måte å høre grensesprengende sjangeroverskridende lydkunst.

This is one of the very first of the Lydgalleriet's projects. Kunstmuzak Inc. presents examples of smoothly produced easy listening alongside contemporary music and newer electronic music. We will try to break beyond the limits of what fits into this type of setting, being a shopping centre. What happens if, for example, a piece of emotional filmatic music is played several times in a row? Will the guests of Galleriet experience emotional insights and hurry off to fix broken relationships? The aim is that it will be possible to find a balance that serves as a source of aesthetic experience without compromising the actual errands the listeners are supposed to be doing. In collaboration with Galleriet, Lydgalleriet welcomes a different shopping experience and a different way of hearing bordercrossing,  genre-crossing sound art.