+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

07

.

06

.

18

07

.

06

.

18

Hilde Marie Holsen

Plateslipp i samarbeid med Lydgalleriet, kl. 20:00!

"Lazuli" er som en intens dialog mellom komposisjon og improvisasjon, hvor samspillet mellom lyd og musikk er eksperimentell og ofte utfordrende. Likevel oppleves musikken som gjennomført og fullendt, nærmest skjebnebestemt. Og resultatet er på mange måter monumentalt. Det å skulle endre ett element er utenkelig.

 «Alle elektroniske lyder på albumet er live og prosessert trompet, som de var på mini-albumet "Ask", forteller Holsen. «Etter "Ask" har jeg blant annet utforsket akustisk trompet og nye måter å spille på, både konvensjonelle og ukonvensjonelle, og prøvd å finne ulike klanger som også kan gi det elektroniske lydbildet en større sonisk bredde. Musikken på "Lazuli" startet som en improvisasjon, hvor jeg i etterkant har gjort små justeringer på sporene. "Lazuli" springer ut fra et samarbeid med maleren Tyra Fure Brandsæter. Vi har brukt tid på å jobbe sammen, og brukt hverandres uttrykk som inspirasjon for egen kunst. Titlene på albumet er en hyllest til samarbeidet; de er alle forskjellige type mineraler som har blitt brukt som fargepigmenter i maling.»

Foto: Espen Koen Webjørnsen.

Launching concert in collaboration with Lydgalleriet, 8 pm!

"Lazuli" is like an intense dialogue between composition and improvisation, where the interaction between sound and music is experimental and often challenging. Nevertheless, the music is perceived as complete, guided by destiny. And in many ways the result is monumental. To change one item is unthinkable. 

«All the electronic sounds on the album are live and processed trumpet as they were on the mini-album "Ask" , says Holsen. «After "Ask", I've explored the acoustic trumpet and new ways to play, both conventional and unconventional, and tried to find different sounds that can also give the electronic sound image a greater sonic width. The music of "Lazuli" started as an improvisation, after which I made little adjustments on the tracks. "Lazuli" is based on a collaboration with the painter Tyra Fure Brandsæter. We have spent time working together, and used each other's expressions as inspiration for our own art. The titles of the album are a tribute to the collaboration; they are all different types of minerals that have been used as paint pigments in paint.»

Photo: Espen Koen Webjørnsen.