+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

03

.

09

.

21

31

.

10

.

21

Mor Efrony

   (((O)))


Once upon a time they were she

And she is a Multi Orgasmic creature

Each and every O was rippling thesky

Each and every O is rippling thenight


Each and every O energizing her

Each and every O nurturing the earth

And she is a Multi Orgasmic creature

Each and every O ripples beyond theperiphery of her skin


And she was just ripe

She is ripe so

Come

Play

Come play with

Come


-


Little Queer Lullaby – lydverk komponert for Parabol-prosjektet i forbindelse med utstillingen Irresistible Earth. Komposisjonen laget for en parabolsk høyttaler ble spilt inn i et livmorlignende akustisk oppsett laget av tre, tibetanske klokker, indiske klokker (tarlam) og en ud.

Det remiksede sitarpartiet ble spilt inn gjennom prosjektet Dreamwaves/ Concert for a Sleeping Conductor.

En live feedback loop konsert der den visualiserte pusten til et sovende publikum ble et ledende verktøy. Mor Efrony er en Oslobasert kunstner og dj med internasjonal bakgrunn. Hun fokuserer på maleri, skulptur, lyd, kjønn, natur, migrasjon, kjærlighet og velvære.

Little Queer Lullaby er et glimt fra hennes nye prosjekt Listen to a Moonquake som skal vises på Galleri BOA og Bærum Kunsthall i 2022. Sweet Spot Sensors og program: Sagar Sen, sitar: Mor Efrony. Takk til Nina Krogh.

-

PARABOL - i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som medieres gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14.


                 (((O)))


Once upon a time they were she

And she is a Multi Orgasmic creature

Each and every O was rippling the sky

Each and every O is rippling the night


Each and every O energizing her

Each and every O nurturing the earth

And she is a Multi Orgasmic creature

Each and every O ripples beyond the periphery of her skin


And she was just ripe

She is ripe so

Come

Play

Come play with

Come

-

Little Queer Lullaby – sound piece for the Parabol project at the exhibition Irresistible Earth. The composition made for a parabolic speaker was recorded in an instant womb-like acoustic set up made of wood, Tibetan bells, Indian bells (tarlam) and an oud. The remixed sitar part was recorded through the project Dreamwaves/ Concert for a Sleeping Conductor. A live feedback loop concert in which the visualized breathing of a sleeping audience became a conducting tool. Sweet Spot Sensors and Program: Sagar Sen, Sitar: Mor Efrony. Thanks to Nina Krogh.

Mor Efrony is an Oslo based artist and dj with an international background. She is focused on painting, sculpture, sound, gender, nature, migration, love and well-being. Little Queer Lullaby is a glimpse from her new project Listening to a Moonquake that will showcase at Galleri BOA and Bærum Kunsthall in 2022.

-

PARABOL – in collaboration with Kunsthall 3.14 – Lydgalleriet selects a sound work for the parabolic loudspeaker sited in Kunsthall 3.14's entrance hall. PARABOL has a particular focus on sonic commissions and edits, and offers a mode of address corresponding with the exhibitions in the main upstairs spaces.