+

Sign up to receive our newsletter

information is used solely For mailing list

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

04

.

12

.

15

20

.

12

.

15

David A. Rios

Lyd Erosjon er en studie av mekaniske bølger og avtrykkene disse etterlater i materien de forplanter seg i. Mekaniske bølger som lyd transporterer energi i systemer, og i takt med energioverførselen blir den fysiske konfigurasjonen av systemet forandret. Utstillingen består av en serie objekter hvor sporingen av forandringene etter lyd er utgangspunktet.

Ved å behandle lyd som tredimensjonal har paralleller til geologiske og topografiske formasjoner oppstått. Det er tross alt mekaniske bølger som forårsaker geologiske begivenheter. Mekanismene er de samme, men ikke skalaene. Lyd Erosjon er et forsøk på å viske bort størrelsene.

Ved hjelp av topografiske kart, satellittdata og modellering har Murzuq–ørkeneni Libya vært utgangspunktet for et verk hvor det overordnede mønsteret og frekvensene i ergen er brukt til å generere en lyd som kan gjenskape formasjonene i Murzuq–ørkenen. En sirkulær bevegelse hvor ørkenen og informasjonen lagret i sand dynene brukes til å gjenskape erosjonsprosessene.

Lydens vandring i væske er nøkkelen til en serie skulpturer hvor vannoverflatens fluktuasjoner, når utsatt for forskellige frekvenser, er støpt og overført til andre materialer. De formgivende aspektene av lyd står i fokus i utstillingen gjennom muligheten for å ekstrahere og reprodusere de mekaniske bølgene som forårsaker forandring i et system.

David A. Rios er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, der han bor og jobber.

Lyd Erosjon is a study of mechanical waves and the impressions these leave behind in the material they propagate. Mechanical waves like sound transport energy in systems and as energy transfer, the physical configuration of the system changes. The exhibition consists of a series of objects where the tracking of the changes for sound is the starting point.

David A. Rios is educated at the Bergen Art Academy.